Aktualności

Synergia kilku procesów

Podwyżki cen materiałów czy energii budzą spore zaniepokojenie na rynku. Rozdrobnienie oferty, skupienie się na jednym obszarze działania bez wzajemnego wsparcia podmiotów skutkuje problemami ekonomicznymi firm wykonawczych. Reakcją na obecną sytuacje rynkową było pojawienie się spółki R-I-W GRUPA.

Przedstawiciele Zarządu R-I-W GRUPA Sp. z o.o. Piotr Matyjas oraz Piotr Rutowicz będący jednocześnie Prezesami Spółek INFRAKTE Sp. z o.o. oraz Wielobranżowej Pracowni Projektów Kolejowych Sp. z o.o. powołali do życia R-I-W GRUPA Sp. z o.o. Miało to miejsce już w 2016 r. Początkowo koncepcja zakładała, że będzie to firma handlowo-usługowa. W początkowej fazie działalności do najważniejszych zadań należała obsługa kontraktów związanych z dostawą materiałów dla firmy INFRAKTE, która buduje i serwisuje urządzenia w branżach: sterowania ruchem kolejowym, teletechnice i energetyce. W oparciu o takie fundamenty założono, że z czasem R-I-W GRUPA stanie się dostawcą materiałów także dla innych podmiotów w branżach związanych z szeroko pojętą infrastrukturą kolejową.
Jak zaznaczył Piotr Matyjas pomysł na stworzenie tego typu działalności czyli wykreowanie grupy firm z branży kolejowej ściśle ze sobą współpracujących zrodził się w niedługim czasie po powstaniu firm INFRAKTE i WPPK. „Uznaliśmy wspólnie z Piotrem Rutowiczem, że niezbędne będzie powołanie do życia Spółki, która uzupełni naszą dotychczasową ofertę, czyli projektowanie i wykonawstwo o budowę zaplecza w postaci gwarantowanych dostaw materiałów” .
Piotr Rutowicz dodał, iż „mając na uwadze obowiązki z pełnieniem funkcji Prezesów w/w Spółek uznaliśmy potrzebę znalezienia osoby doświadczonej, kompetentnej i zaufanej dla rozwoju założonego projektu”. W tym celu stanowisko Prezesa Zarządu objął Mariusz Mikula.
„Po zaproponowaniu mi stanowiska Prezesa Zarządu Spółki i możliwości objęcia w niej udziałów, dokonałem analizy potencjałów posiadanych przez wszystkie spółki i uznałem, że założone cele są możliwe do realizacji czego gwarancją są wiedza, umiejętności i doświadczenie osób uczestniczących w przedsięwzięciu”.- podkreślił nowy Prezes.
W ostatnim czasie do zespołu dołączył Michał Kurpanik, ceniony menadżer którego wysokie umiejętności są powszechnie znane i cenione w branży.
Projekt zakładający kompleksowość działań spotkał się z dużym zainteresowaniem rynku z uwagi na specyfikę coraz częściej występujących problemów.
Podwyżki cen materiałów, wzrost cen za energię. Wszystko to negatywnie wpływa na rynek powodując wzrost kosztów inwestycji. Nawarstwienie się problemów w wielu firmach może nastąpić w najbliższym czasie.- podkreślił Prezes Mikula.
Z taką opinia zgadza się Piotr Matyjas. Dodał również, że problemem stały się również koszty pracy, wzrastający poziom utrzymania kadry, problem z migracją i podkupowaniem pracowników oraz niewystarczająca ilość wykwalifikowanej kadry w branżach kolejowych w odniesieniu do potrzeb wywołuje problemy realizacyjne. Zwrócił także uwagę na odwrócony VAT, mający niebagatelny wpływ na płynność finansową firm wykonawczych kupujących materiały przy pełnym obciążeniu VAT-em.
Ponadto spadek rentowności największych spółek infrastrukturalnych w Polsce powoduje obawy utraty płynności finansowej i praktykę przerzucania wszelkich ryzyk na podwykonawców. – dodaje.
Szczególnie istotne jest ryzyko w realizacji kontraktów w systemie projektuj – buduj. Długie czasy realizacji tych kontraktów w sytuacji, gdy tak aktywnie zmieniają się warunki rynkowe utrudnia zarówno inwestorom jak i wykonawcom oszacowanie ryzyka.- wyjaśnia Piotr Rutowicz.
Dodaje także, że w rezultacie następują rozbieżności w planowaniu budżetów przetargowych. Wyjściem z impasu może być zatem realizacja inwestycji dwuetapowo w systemie projekt oddzielnie – realizacja robót oddzielnie. Taka zmiana sposobu realizacji zawieranych umów zmniejsza ryzyko i jest pozytywnym dla obu stron rozwiązaniem. Uwarunkowanie realizacji inwestycji od dotrzymania „pośrednich kamieni milowych” zawartych w kontraktach jest często niemożliwe. Z racji systemu „projektuj i buduj” bywają one nie do osiągnięcia bez odpowiedniego rozpoznania mogących wystąpić problemów przy realizacji. Najważniejsze z nich to kwestie formalno- prawne, nieadekwatne terminy uzyskiwania pozwoleń i decyzji w stosunku do wymagań, nieprecyzyjne zakresy robót, zbyt długi okres aneksowania umów związanych z rozszerzeniami zakresu. Dodatkowo częste rozbieżności i nieuregulowane stany prawne działek przyczyniają się do niedotrzymywania „pośrednich kamieni milowych”.
Wymienione wcześniej zagadnienia nie wyczerpują tematu wszystkich zagrożeń. Wyraźnie zatem widać, że branża jest w kryzysie.
R-I-W GRUPA Sp. z o.o. to reakcja i odpowiedź na wiele czynników, które determinują funkcjonowanie rynku, jak również recepta na pewien impas. Zakłada że jedynie przemyślane współdziałanie kilku podmiotów przy wsparciu jednostek finansujących pozwoli bezpiecznie realizować inwestycje. R-I-W GRUPA kreuje bowiem otoczenie poprzez synergię kilku procesów takich jak przygotowanie projektów zgodnych z oczekiwaniami klienta, zabezpieczenie dostaw materiałowych ze skoordynowaną ich logistyką oraz realizacją zadań wykonawczych nie czekając biernie na ruchy rynku.

Dodaj komentarz