Aktualności Inwestycje Tramwaje

Gdańsk: 8 ofert na budowę nowej linii tramwajowej

Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

22 stycznia 2020 r. zakończył się przetarg na budowę nowej linii tramwajowej w Gdańsku, wpłynęło osiem ofert.

Nowa linia tramwajowa nosi roboczą nazwę Nowa Warszawska, będzie stanowić przedłużenie powstającej obecnie linii tramwajowej w al. Pawła Adamowicza (nazywanej roboczo Nową Bulońską Północną). Dalej połączy się z torowiskiem biegnącym przez al. Havla. W ramach inwestycji powstanie także ścieżka rowerowa i chodnik.

Nowa Warszawska jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części Gdańska. Dzięki niej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum – podkreśla Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

 

Trasa będzie miała długość około 2 km. Przystanki dla pasażerów zlokalizowane będą w pobliżu skrzyżowania z planowaną ul. Unruga, ulicą Piotrkowską i al. Havla. Wzdłuż torowiska będzie można także poruszać się rowerem. W ciągu ul. Nowej Warszawskiej przy torowisku zlokalizowano ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych. Dla potrzeb obsługi torowiska, powstanie także droga technologiczna.

Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę fragmentu torowiska i układu drogowego na al. Havla, tak aby można było „wpiąć” nową linię. Skrzyżowanie z ul. Łódzką zaprojektowano jako trójwlotowe, a odcinek ul. Nowej Warszawskiej między skrzyżowaniem z al. Havla jako drogę dwujezdniową. Ponadto projekt przewiduje przebudowę około 200-metrowego odcinka ul. Piotrkowskiej, tak aby dostosować ją do nowego układu drogowego.

Z ośmiu złożonych ofert najniższa wynosi około 62,7 mln złotych, a miasto zabezpieczyło wstępnie na ten cel 38 mln złotych. Oferty są obecnie analizowane pod względem formalno-prawnym.

Złożone oferty wyglądały następująco:

  1. Budimex S.A. – 77 802 437, 76 zł
  2. MTM S.A. – 64 607 491, 11 zł
  3. Konsorcjum firm: TOR-KAR-SSON Sp.z.o.o, WPRD Gravel Sp. z.o.o, Elgrunt – 62 677 930, 31 zł
  4. Konsorcjum firm: Roverpol sp. z o.o., Rover Infraestructures S.A.- 76 985 700 zł
  5. Torpol S.A – 77 925 837, 71 zł
  6. Konsorcjum firm: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp. z.o. o, ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.- 79 315 721, 64 zł
  7. Balzola Polska Sp. z o.o., Construcciones y Promociones Balzola, SA – 71 832 216, 50 zł
  8. Strabag S.A. – 67 322 960, 31 zł

Nowa linia tramwajowa będzie miała długość około 2 km. Przystanki dla pasażerów zaplanowano w pobliżu skrzyżowania z także planowaną ul. Unruga, ul. Piotrkowską i al. Havla. Wzdłuż torowiska będzie można także poruszać się rowerem. W ciągu ul. Nowej Warszawskiej, przy torach, powstanie bowiem ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych. Dla potrzeb obsługi torowiska, powstanie także tzw. droga technologiczna.

Budowa Nowej Warszawskiej jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A, który jest współfinansowany z funduszy unijnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Przetarg na realizację tego zadania ogłoszono 14 czerwca 2019 r. Prace mają potrwać 20 miesięcy.

Dodaj komentarz