Analizy

Biała lista podatników – podsumowanie wprowadzonych zmian

W drugiej połowie bieżącego roku wprowadzone zostały kolejne istotne zmiany przepisów dla przedsiębiorców, które nakładają na nich dodatkowe obowiązki oraz sankcje za ich nie prawidłowe stosowanie. Zmiany te dotyczą między innymi wprowadzenia tzw. białej listy podatników. Biała lista Od 1 września br. funkcjonuje bezpłatna baza podatników VAT – Wykaz podatników VAT – czyli tzw. biała lista. […]