Przewozy towarowe

Zwolnienia grupowe w PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych przez Zakłady Spółki oraz Centralę. Te objąć mają do 30 proc. zatrudnionych, co daje łącznie do 4142 pracowników. Proces zwolnień zakończy się 30 września 2024 r.

Fot. PKP CARGO
Fot. PKP CARGO

Decyzja Zarządu PKP CARGO S.A. podjęta została na podstawie Ustawy z dn. 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Konsekwencją podjęcia uchwały, zgodnie z Ustawą, jest rozpoczęcie konsultacji zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zakładach i Centrali Spółki.

– Pracownikom w związku z rozwiązaniem z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna uzależniona od okresu zatrudnienia – informuje PKP CARGO S.A.

 

Główna przyczyna dramatycznej kondycji PKP CARGO S.A. to złe zarządzanie w ostatnich latach. Pomimo utraty rynku i kontraktów, spadających realnych przychodów, rosły koszty i wynagrodzenia, inwestowano i wydawano pieniądze, których Spółka nie miała.

Istotnie zmalał też udział w rynku mierzony pracą przewozową (liczba przejechanych km) – z niemal 60 proc. w 2013 roku do mniej niż 30 proc. w I kwartale 2024 roku. Udział w rynku liczony masą towarową spadł z 49 proc. w 2013 roku do 30 proc. w I kwartale 2024 roku.

– Sytuację PKP CARGO S.A pogorszyła polityczna decyzja z 2022 r. o realizacji rządowego zlecenia na transport węgla – czytamy w oficjalnym komunikacie spółki. – Związane z nim porzucenie innych kontraktów negatywnie wpłynęło na kondycję i sytuację finansową Spółki w kolejnych latach.

Dodaj komentarz