Raport z Polski Wydarzenia

Akcja “Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej” otrzymała unijne dofinansowanie

Fundusze Europejskie dofinansują projekt Urzędu Transportu Kolejowego „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej”. Celem ogólnopolskiej inicjatywy, realizowanej w ramach Europejskiego Roku Kolei, jest promocja kolei, jako bezpiecznego, dostępnego i ekologicznego środka transportu.

fot. Kampania Bezpieczny Przejazd

Projekt skierowany jest do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.

Celem Projektu jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych poprzez edukację i promocję transportu kolejowego oraz podkreślenie roli zawodów kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego przez pryzmat nowoczesnej, bezpiecznej kolei rozwijającej się dzięki wsparciu środków UE.

W działania projektowe wpisuje się kampania edukacyjno-promocyjna w środkach masowego przekazu. Informacje skoncentrują się na propagowaniu bezpiecznego zachowania na terenach kolejowych oraz roli i zadaniach wybranych zawodów kolejowych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Akcji towarzyszyć będą konferencje i debaty, a także warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w ruchu kolejowym. Tematyka spotkań obejmie szeroko pojęte zagadnienia możliwości i rozwoju kolei jako nowoczesnego środka transportu przyjaznego środowisku oraz bezpiecznego dla pasażerów, integracji transportu szynowego z innymi gałęziami komunikacji, edukacji, przepisów i regulacji, a także dostępności na kolei.

Dodaj komentarz