Raport z Polski Wydarzenia

Alstom przeprowadził pierwsze w Polsce laboratoryjne testy kompatybilności systemu ETCS (ESC)

Alstom, globalny lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności, przeprowadził pierwsze w Polsce testy ESC w warunkach laboratoryjnych. W laboratorium Alstom w Katowicach testowano pojazd TRAXX z zabudowanym system pokładowym ETCS On-board. Środowisko laboratoryjne złożone było z rzeczywistych urządzeń ERTMS, symulatorów systemów warstwy podstawowej oraz narzędzi wspomagających. Testy zostały przeprowadzone pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji Transportu przy Politechnice Warszawskiej w oparciu o scenariusze opracowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Adam Juretko, Dyrektor Zarządzający o. Katowice w Alstom, dr inż. Andrzej Kochan, Ośrodek Cetryfikacji Transportu i Karol Skrobol, Dyrektor Projektu Alstom
Adam Juretko, Dyrektor Zarządzający o. Katowice w Alstom, dr inż. Andrzej Kochan, Ośrodek Cetryfikacji Transportu i Karol Skrobol, Dyrektor Projektu Alstom

Celem testów kompatybilności ESC jest wykazanie zgodności między systemami pokładowymi ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) zainstalowanymi w pojeździe oraz systemami przytorowymi odpowiadającymi za sterowanie ruchem kolejowym. Obowiązek przeprowadzenia testów dotyczy producentów taboru i przewoźników. Testy przeprowadza się dla pojazdów wyposażonych w urządzenia ETCS, których eksploatacja ma się rozpocząć na danej linii, dlatego kluczowe jest zapewnienie środowiska odzwierciedlającego rzeczywistą konfigurację na trasie.

Proces przygotowania środowiska referencyjnego testów ESC trwał ponad rok i składał się z wielu etapów – od koncepcji, poprzez dostosowanie środowiska symulacyjnego oraz narzędzi, aż po uzyskanie niezależnej opinii potwierdzającej wiarygodność całego środowiska. Prawidłowość osiągniętych w ramach testów rezultatów została potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną – Ośrodek Certyfikacji Transportu.

– Pionierskie na polskim rynku testy ESC przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych to ważny krok w procesie usprawniania certyfikacji nowych pojazdów wyposażonych w urządzenia ERTMS. Realizacja testów w warunkach laboratoryjnych jest także odpowiedzią na oczekiwania Urzędu Transportu Kolejowego, który zaleca prowadzenie testów właśnie w ten sposób, a także naszych partnerów, klientów i całej branży – wyjaśnia Adam Juretko, Dyrektor Zarządzający katowickiego oddziału Alstom Polska.

 

Adam Juretko podkreśla, że korzystanie z laboratorium Alstom jako środowiska testowego dla ESC przynosi wiele korzyści, w tym znacznie wyższą dostępność środowiska testowego w porównaniu do rzeczywistej magistralnej linii kolejowej, powtarzalność scenariuszy oraz możliwość szczegółowej analizy zachowania systemów. – Z punktu widzenia zarządców infrastruktury i przewoźników, taka metoda testowania pozwala uniknąć dodatkowych zakłóceń w planowanym ruchu pociągów. Planujemy stale rozwijać nasz ośrodek testowy ESC, m.in. poprzez dostosowanie środowiska testowego pod kątem kolejnych typów systemów pokładowych ETCS.

Zespół kierowany przez mgr inż. Anetę Pogorzelską-Szcześniak brał udział w obserwacji przygotowania środowiska laboratoryjnego i konfiguracji testów oraz w prowadzeniu analiz współpracy wszystkich komponentów złożonej konfiguracji testowej, we współpracy z zespołem laboratorium. Wnioski z przeprowadzonych obserwacji dały wystarczające dowody na potwierdzenie poprawnej pracy stanowiska testowego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w niezależnej opinii potwierdzającej wiarygodność ośrodka testowego ESC.

– OCT funkcjonuje na rynku jednostek notyfikowanych od 9 lat, wykorzystując ponad 30-letnią tradycję badawczą w zakresie komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym Wydziału Transportu PW. Przez cały ten okres modelowanie i symulacja procesów srk były częścią naszej pracy badawczo-naukowej. Bogate doświadczenie pozwala świadomie podchodzić do rozwiązań cyfrowych umożliwiających łączenie elementów rzeczywistych systemów z niezbędną infrastrukturą symulacyjną pozwalającą na przeniesienie procesów ruchowych do laboratorium – deklaruje dr inż. Andrzej Kochan, Dyrektor Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale transportu Politechniki Warszawskiej.

 

Dodaj komentarz