Raport z Polski Wydarzenia

Co zmieniło się w prawie dot. przyznawania dostępu do infrastruktury kolejowej?

Urząd Transportu Kolejowego przygotował opracowanie, które przedstawia istotne zmiany prawne dot. przyznawania przewoźnikom prawa dostępu do infrastruktury kolejowej.

Metodyka badania równowagi ekonomicznej stosowana przez organy regulacyjne musi być zrozumiała, przejrzysta i niedyskryminująca. Pod koniec ubiegłego roku Urząd Transportu Kolejowego przedstawił do konsultacji projekt dokumentu „Powiadomienie aplikanta oraz metodyka badania równowagi ekonomicznej w postępowaniach w sprawie przyznania otwartego dostępu”. Otrzymaliśmy blisko 40 uwag od  takich podmiotów  jak organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, przewoźnicy kolejowi oraz fundacje. Większość nadesłanych uwag uwzględniliśmy w obecnej wersji, jednak dokument ma charakter ewolucyjny, więc w przyszłości będzie podlegał aktualizacjom.