Przewozy towarowe Wydarzenia

PKP Cargo Connect z tytułem “Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

PKP Cargo Connect, spółka Grupy PKP Cargo, po raz pierwszy została wyróżniona w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Tytuł nadany został w XIII edycji plebiscytu. Pomysłodawcą inicjatywy jest NSZZ „Solidarność”. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. PKP CARGO CONNECT doceniono zaś przede wszystkim za działania związane z tworzeniem właściwych warunków pracy oraz prowadzenie dialogu ze stroną społeczną.

Utrzymanie tych wysokich standardów było dużym wyzwaniem, szczególnie w 2020 roku w warunkach pandemii COVID-19 i kryzysu gospodarczego. PKP CARGO CONNECT mogła się zaś pochwalić tym, że pomimo pandemii utrzymane zostały miejsca pracy, a spółka dzięki zaangażowaniu swoich pracowników mogła się dalej rozwijać. – Zarząd PKP CARGO CONNECT charakteryzuje bardzo dobra znajomość branży, elastyczność rozmów oraz rozumienie potrzeb pracowników, jak również roli, jaką pełnią związki zawodowe u pracodawcy oraz roli pracowników w budowaniu wizerunku firmy – mówi Barbara Miszczuk, przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy PKP S.A.

– Wizerunek pracodawcy opiera się na prostej zasadzie: najlepsi chcą pracować dla najlepszych, specjaliści chcą się rozwijać, a nie ulega wątpliwości, że o rozwój najłatwiej w firmach, które postrzegane są jako lider w branży – tam rozwój wiąże się z dobrymi warunkami pracy, elastycznością działania czy odpowiednią ofertą dla pracowników – argumentuje Pani Barbara Miszczuk.

 

Czytaj dalej >