Raport z Polski Wydarzenia

Audyt w CPK – pierwszy przetarg rozstrzygnięty

Konsorcjum firm HMJ, Projekt Plus i TECH-TOR wykonają pierwszy z ośmiu audytów w spółce Centralny Port Komunikacyjny. Koszt prac wyceniono na 387 450 zł. Oferta konsorcjum była najniższa spośród trzech złożonych w przetargu.

Audyt w CPK - pierwszy przetarg rozstrzygnięty
Audyt w CPK – pierwszy przetarg rozstrzygnięty

Audyt w CPK dotyczy raportu z weryfikacji harmonogramu realizacji części lotniskowej i kolejowej w zakresie „Y”. Co ciekawe, komisja przetargowa przyznała zwycięskiemu konsorcjum ZERO punktów za „doświadczenie eksperta w zakresie inwestycji kolejowych”

Do przetargu ogłoszonym przez CPK stanęły także konsorcjum Instytut Dróg i Lotnisk Sp. z o.o. i CCM Sp. z o.o. z ceną 444 817, 20 zł oraz Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i IPOPEMA Securities S.A. z ceną 1 211 550,00 zł. Te oferty otrzymały zaś od komisji ZERO punktów za „doświadczenie eksperta w zakresie inwestycji lotniskowych”.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na pierwszy audyt w CPK rozpaliła dyskusję dot. doświadczenia wyłonionego konsorcjum. Komentarz w tej sprawie opublikował na platformie X ekspert ds. lotnictwa Maciej Wilk.

– Jest rzeczą ABSOLUTNIE ZATRWAŻAJĄCĄ, że przyszłość strategicznego projektu o budżecie 155 mld zł (Faza 1 do 2030 r. – lotnisko + kolejowy Y), nad którym przez ostatnie lata pracował sztab wysokiej klasy specjalistów, powierzona zostaje trzem firmom-krzakom. […] Wybrane podmioty nie posiadają kompetencji, doświadczenia ani – przede wszystkim – renomy, aby dokonywać eksperckiej opinii projektu tej skali – ocenia Wilk.

 

Zwycięzca przetargu ma wykonać zadanie w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy.

Audyt w CPK

Do kwestii audytów w Spółce odniósł się także dr Filip Czernicki, p.o. Prezesa CPK

– W Centralnym Porcie Komunikacyjnym trwają działania kontrolne, których celem jest kompleksowa ocena dotychczasowej pracy Spółki. To od wyników audytów zależeć będzie przyszłość poszczególnych składowych Programu CPK, ich docelowe zakresy i harmonogramy – pisze Czernicki.

 

Jak wynika z przekazanych przez p.o. Prezesa informacji, dokumenty, umowy, sprawozdania i raporty weryfikowane są bezpośrednio w biurze Spółki oraz w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. CPK Macieja Laska. Trwają również postępowania przetargowe na wybór audytorów zewnętrznych, m.in. dotyczących inwestycji lotniskowych i kolejowych, finansów, obszaru kadrowego, marketingu, Programu Społeczno-Gospodarczego oraz weryfikacji przyjętych przez poprzedni zarząd harmonogramów prac.

– Pierwsze wyniki raportów cząstkowych powinny być znane do końca marca bieżącego roku, a kolejne w następnych tygodniach i miesiącach – dodaje.

 

I zaznacza:

– Mamy świadomość, że debata publiczna wokół CPK budzi obecnie duże emocje. Jesteśmy przekonani, że zarówno entuzjaści jak i krytycy Programu CPK, powinni mieć dostęp do rzetelnych i sprawdzonych danych. Informujemy jednocześnie, że w czasie trwania audytów, komunikacja ze strony Spółki CPK jest i będzie ograniczona – podsumowuje dr Filip Czernicki, p.o. Prezesa CPK.

Dodaj komentarz