Przewozy towarowe Raport z Polski

CIECH Cargo przewiozło paliwa płynne dla Olavion

Blisko dwa miesiące trwały przygotowania spółki CIECH Cargo do przewozu paliw płynnych z Gdyni do Zawadówki (pow. chełmski) oraz Stawian (k. Gniezna). Rozpoczęcie tego typu przewozów to element dywersyfikacji portfela zleceń przewoźnika w związku z m.in. spodziewanym spadkiem przewozów węgla. Transport zleciła spółka Olavion, działającą w branży transportu kolejowego i znajdującą się aktualnie w fazie przejęcia przez Grupę Unimot.

Fot. CIECH Cargo
Fot. CIECH Cargo

CIECH Cargo, spółka logistyczna wchodząca w skład Grupy CIECH, realizuje zapowiadaną już wcześniej strategię dot. zwiększenia skali usług transportowych wykonywanych na rzecz podmiotów spoza Grupy CIECH.

Przygotowania do przewozu paliw płynnych objęły zarówno przeszkolenie obsługi, jak i rozpoznanie baz paliwowych. Przeprowadzono również próbne przejazdy na nowych trasach.

– Dla nas to wejście w nowy segment rynku, a także możliwość zdobycia cennych doświadczeń i realizacji planu dywersyfikacji usług. Chcemy docelowo obsługiwać — w tym obszarze rynku — do kilkudziesięciu przewozów miesięcznie, przeznaczając do tego przynajmniej trzy nowoczesne lokomotywy elektryczne. W przyszłości chcielibyśmy też świadczyć usługi transportu towarów wysokiego ryzyka, takich jak np. benzyna czy gaz, które wymagają wprowadzenia jeszcze bardziej rygorystycznych wymogów – mówi Andrzej Pawłowski, Prezes Zarządu CIECH Cargo.

 

O pierwszym zrealizowanym przewozie paliw płynnych mówi także Prezes Zarządu Olavion.

– Już dziś możemy powiedzieć, że bardzo cieszymy się z nawiązanej współpracy. Pierwsze, dobrze zrealizowane przez CIECH Cargo przewozy paliw płynnych, pokazały nam, że to była dobra decyzja. Oczywiście planujemy dalszą, długoletnią współpracę w tym zakresie, licząc, że pozwoli nam to na zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku – mówi Henryk Gruca, Prezes Zarządu Olavion.

Grupa Unimot

9 stycznia 2023 r. Grupa Unimot — lider wśród niezależnych importerów paliw w Polsce — zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Olavion. Świadczy ona usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą.

CIECH Cargo

CIECH Cargo, spółka z siedzibą w Inowrocławiu, zatrudnia około 260 osób. Dysponuje w sumie 18 lokomotywami i 1550 wagonami towarowymi. Przedsiębiorstwo świadczy usługi transportu kolejowego na terenie Polski. Wynajmuje wagony kolejowe, obsługuje i utrzymuje bocznice oraz naprawia wagony. W taborze CIECH Cargo znajdują się m.in. nowoczesne lokomotywy elektryczne. Spółka posiada pojazdy: Bombardier E594 Traxx, Bombardier E483 Traxx, Newag E6ACTa „Dragon 2” czy Pesa Gama.

Obecnie spółka realizuje około 90 proc. oferowanych przez siebie usług w ramach Grupy CIECH. Buduje tym samym przewagi konkurencyjne koncernu w obszarze logistyki i transportu. Jednocześnie inowrocławski przewoźnik zamierza w kolejnych latach zwiększyć skalę swojej działalności. Planuje pozyskiwać więcej zleceń z zewnątrz, wykorzystując do tego swoje atuty: doświadczoną kadrę, nowoczesną flotę lokomotyw elektrycznych, a także pełne zaplecze serwisowe do przeprowadzania przeglądów taboru.

Dodaj komentarz