Tabor Wydarzenia

Poznańska FPS zmodernizuje 90 wagonów PKP Intercity [ZDJĘCIA]

Zazwyczaj pierwszy dzień kwietnia kojarzy się z żartami primaaprilisowymi. W tym dniu doszło jednak w Poznaniu do podpisania umowy na wykonanie przez H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych modernizacji 90 wagonów dla PKP INTERCITY SA.

H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych zmodernizuje 90 wagonów PKP Intercity.
H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych zmodernizuje 90 wagonów PKP Intercity.

Podpisanie umowy było efektem rozstrzygnięcia przez PKP Intercity przetargu na naprawy 90 wagonów starszych typów 111A, a także 141A. Było to drugie postepowanie bowiem pierwsze spółka unieważniła. Drugie postępowanie w tej sprawie ogłoszono w listopadzie 2020 roku. Do przetargu zgłosiły się dwa podmioty, obok FPS był także Mag-Train w konsorcjum z Pozbud. Korzystniejszą ofertę złożył ten drugi jednak oferta konsorcjum została odrzucona przez PKP Intercity. Ostatecznie teraz udało się PKP Intercity znaleźć dodatkowe pieniądze w budżecie i rozstrzygnąć przetarg na korzyść FPS Cegielski.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział między innymi Maciej Małecki – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Andrzej Bittel – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w Ministerstwie Infrastruktury, Bartłomiej Wróblewski – poseł na Sejm RP, Marek Chraniuk- prezes zarządu PKP Intercity SA, a także Adam Laskowski- członek zarządu Spółki, Krzysztof Laskowski – prezes H. CegielskiFabryka Pojazdów Szynowych, a także Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu ARP S.A.