Aktualności Tabor Tramwaje

Czy tramwaj jest zeroemisyjny?

Zarząd Związku Miast Polskich przyjął jako swoje stanowisko, stanowisko Komisji Transportu ZMP, które dotyczyło uznania tramwajów za pojazdy zeroemisyjne w rozumieniu zapisów ustawy z 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zdaniem przedstawicieli ZMP, uznanie tramwajów za pojazdy zeroemisyjne powinno znaleźć się w nowelizacji ustawy.

Ustawa, traktując o podjazdach zeroemisyjnych, które nie generują gazów cieplarnianych, wymienia jedynie autobusy i trolejbusy. Artykuł 68 ustawy obliguje samorządy do posiadania w swojej flocie środków transportu ustanawiając ich liczbą docelowo na 30% w 2028 r. Jednak już od 2021 r. powinny stanowić 5% taboru organizatorów przewozu publicznego na terenie miast.

Brak uwzględnienia w akcie prawnym tramwajów odbija się na miastach, które w ostatnim czasie zainwestowały spore środki w rozbudowę tej gałęzi transportu. Miejski transport szynowy spełnia cele, które przyświecały twórcą ustawy tzn. odkorkowuje przestrzeń publiczną, pozwala na wycofanie spalinowych pojazdów oraz redukuje emisje zanieczyszczeń. Wpisuje się doskonale w dążenie do osiągnięcia neutralności ekologicznej, której pojęcie pojawia się w dyrektywach Unii Europejskiej. Ponadto takie podejście do tematu zeroemisyjności stawia na uprzywilejowanej pozycji producentów autobusów elektrycznych, którzy popyt na swoje pojazdy mają zagwarantowany odgórną regulacją.

W takim ujęciu udział tramwajów w ogólnym bilansie środków transportu publicznego, nie przekłada się na podwyższenie procenta pojazdów, które nie generują emisji CO2. Zdaniem przedstawicieli ZMP, uznanie tramwajów za pojazdy zeroemisyjne powinno znaleźć się w nowelizacji ustawy.

Dodaj komentarz