Wydarzenia

Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie – Rozstrzygnięcie konkursu

Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego i ASTE Sp. z o.o. organizują konkurs, którego celem jest promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz firm, które tą ideę wcielają w życie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB) to odpowiedzialność  przedsiębiorstwa za wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo w tym rozwój pracowników poprzez podejmowanie właściwych decyzji i działań.

Firma, która kieruje się tymi wytycznymi opiera swoją działalność w sposób przejrzysty i etyczny uwzględniające oczekiwania i rozwój różnych grup interesariuszy. Ponadto SOB to również przestrzeganie praw człowieka, działanie zgodnie z prawem i międzynarodowymi normami zachowania.
Rozstrzygnięcie konkursu „Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie” nastąpiło podczas gdańskich Targów Trako. Jury konkursu w składzie:

  • Dorota Daszkowska-Kosewska, dyrektor Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO
  • Karolina Hendler-Michalak, dyrektor Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS)
  • Dorota Markiewicz, dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  • Tomasz Smorgowicz, dyrektor Studio 102 oraz prezes Fundacji Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA

Podczas posiedzenia, które miało miejsce 13 września 2019 zdecydowało się przyznać dwie równorzędne nagrody dla:

  • Zakładów Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o. – nagroda za ciągły rozwój w kategorii CSR, za szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na środowisko naturalne
  • PKP Energetyka SA – nagroda za dojrzałe podejście strategiczne do CSR oraz innowacyjne i autorskie projekty dobrych praktyk

MD