Wywiady

Rzeczywistość zmienia się szybko

Ewa Stelmasiewicz – Wegnerowska, Dyrektor ds. Rozwoju ASTE, sprecyzowała zasady i cele konkursu Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie.

Po raz kolejny zorganizowaliście i wybraliście laureatów w konkursie Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie. Jak narodził się pomysł konkursu?

Jako firma i osobiście prezes Andrzej Stelmasiewicz oraz inny pracownicy od dawna angażujemy się społecznie w różne działania. Na początku skromnie finansowo, potem także organizacyjnie, aż do powołania Fundacji Wspólnota Gdańska i dofinansowywania niemal wszystkich inicjatyw pracowniczych. Okazało się, że robimy sporo, ale nie zmieniany otoczenie firmy. Dlatego zajęliśmy się promocją CSR wśród kolejarzy.

Proszę przybliżyć cel konkursu?

Promocja postaw społecznie odpowiedzialnych, to jasne. Cel realizujemy nagłaśniając dobre praktyki z firm i organizacji m.in. w tak prestiżowych miejscach jak Gala Targów TRAKO. Pokazujemy, że mniejsze formy też stać na odpowiedzialną politykę. Może będzie ich więcej? Taki jest cel.

Każdy konkurs ma swoje zasady i reguły. Pytanie dotyczy jednak tego na jakie kwestie kapituła konkursu zwraca szczególną uwagę przy wyborze laureatów?

Decyzje jury są niezależne, a zasiadają tam tak ważne osoby jak Dyrektor Targów TRAKO oraz SIRTS czy Fundacji Helisa. Wydaje mi się, że w dotychczasowych edycjach zwracano uwagę szczególnie na strategiczne podejście (CSR jako strategia, a nie zbiór fajnych, charytatywnych akcji) i upowszechnienie praktyk wśród załogi.

A czy macie odczucia, że rzeczywiście nasze otoczenie się zmienia i firmy kładą nacisk na działania zgodne ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu?

Tak, rzeczywistość wokół nas się zmienia szybko, ale zmienia na plus. Uczestnicy konkursu FKOS często mówią: no ale to jest oczywiste (o segregowaniu śmieci), ale my tak zawsze robiliśmy (o kodeksie etycznym) i takie przykłady można mnożyć. To świetnie!
Widzimy też, że firmy wchodzą na wyższy poziom, od niewielkich działań do wdrażania strategii w codzienne życie biznesowe. Jeden z laureatów – DB Cargo Polska – wydaje nawet raport społeczny w formie pięknego wydawnictwa i rzeczowo współpracuje z Fundacją Marka Kamińskiego.

Przy okazji konkursu nie wypada nie zapytać o globalne działanie firmy ASTE w obszarze CSR?

W ASTE robimy swoje… ale zachęcam do zobaczenia, jak działa Fundacja Wspólnota Gdańska (www.wspolnotagdanska.pl) i Fundacja Helisa (www.jestesmyspoko.pl).

Rozmawiał RK

MD

Dodaj komentarz