Przewozy towarowe Wywiady

Wynajem wagonów zwiększa efektywność operacyjną firm [WYWIAD]

„Zielona transformacja to szansa, której kolej nie może zaprzepaścić. Wobec tego, unijna zielona transformacja otwiera nowe możliwości dla rozwoju przewozów kolejowych, a MW Trade ma szansę na wykorzystanie tego trendu” . O tym, dlaczego wynajem, a nie leasing wagonów jest przyszłością branży cargo, mówi w rozmowie z „Raportem Kolejowym” Piotr Wasilewski, Prezes Zarządu MW Rail S.A.

Przewoźnicy kolejowi leasingują wagony, MW Rail mówi o wynajmie. Na czym polega różnica?

Wynajem wagonów kolejowych to elastyczne rozwiązanie na zarówno długie, jak i krótkie okresy, pozwalające na dostosowanie ilości i rodzaju wagonów do bieżących potrzeb. Najemca ponosi tylko koszt wynajmu, unikając ryzyka i kosztów utrzymania taboru w okresach, gdy nie są one potrzebne. Leasing to opcja długoterminowa, z regularnymi ratami i możliwością wykupu wagonów po zakończeniu umowy. Wymaga większego zaangażowania finansowego i odpowiedzialności za utrzymanie taboru przez cały okres leasingu. Właśnie dlatego widzimy duże zainteresowanie wynajmem wagonów i na tym budujemy swój model biznesowy.

„Tabor wagonów towarowych w Polsce jest raczej mocno leciwy, wymaga inwestycji i wymiany. Tylko około 30 proc. wagonów można uznać za mieszczące się w zakładanej maksymalnej eksploatacji przez producenta – czyli do 30 lat”. Dlaczego wynajem wagonów to rozwiązanie dla rozwoju kolejowego cargo?

Wynajem jest korzystnym rozwiązaniem dla rozwoju kolejowego cargo, w szczególności tam gdzie tabor jest przestarzały i wymaga modernizacji. Dzięki wynajmowi, najemca użytkuje wagony tylko w potrzebnym okresie, co zapewnia elastyczność i pozwala szybko reagować na zmiany rynkowe. Wynajem eliminuje konieczność dużych, jednorazowych inwestycji w zakup nowego taboru, a także obniża koszty utrzymania i konserwacji. Przewoźnicy mogą skupić się na optymalizacji operacji i lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów, co sprzyja ich szybszemu rozwojowi i adaptacji do dynamicznego rynku.

Czy istnieją specjalne wymagania dotyczące wynajmu wagonów towarowych, takie jak okres najmu, liczba wagonów, rodzaj ładunku itp.?

Zasadniczo nie ma szczególnych wymagań dotyczących wynajmu wagonów towarowych. Wynajem zwykle odbywa się pod konkretny kontrakt, który trwa kilka miesięcy. Ilość wagonów jest zmienna i zależy od potrzeb przewoźnika, który może wynająć całe składy lub tylko tyle wagonów, ile jest potrzebne do uzupełnienia parku taborowego na dany okres. Rodzaj ładunku może wpływać na specyfikację wynajmowanych wagonów, ale ogólnie przewoźnicy korzystają z elastyczności, jaką oferują poole taborowe, dostosowując ilość i typ wagonów do aktualnych potrzeb. Dzięki temu mogą efektywnie zarządzać flotą, minimalizując koszty i maksymalizując wydajność operacyjną.

Jakie wagony mogą przewoźnicy wynająć?

Rynek wynajmu wagonów towarowych jest na tyle rozbudowany, że przewoźnicy mogą wynająć niemal każdy typ wagonu, z wyjątkiem szczególnie dedykowanych pojazdów specjalistycznych. Dostępne są m.in. wagony platformy, które są idealne do przewozu kontenerów i ciężkiego sprzętu. Z kolei uniwersalne wagony otwarte, używane do transportu materiałów budowlanych i innych towarów masowych. Wagony typu cysterna, przeznaczone są do przewozu płynów, takich jak paliwa czy chemikalia. Na rynku są również wagony jakimi dysponuje obecnie MW Rail czyli wagony uniwersalne. Ten typ wagonu służy do do przewozu zboża, węgla, kruszywa i innych materiałów sypkich. Przewoźnicy mogą znaleźć odpowiednie wagony do przewozu różnorodnych ładunków. My w pierwszym etapie skupiamy się na wariancie najbardziej popularnym i pożądanym na rynku. Z czasem będziemy rozbudowywać pool taborowy o inne typy wagonów towarowych.

W jaki sposób wynajem wagonów towarowych może wpływać na efektywność operacyjną firm logistycznych i przewoźników towarowych?

Wynajem wagonów towarowych znacząco zwiększa efektywność operacyjną firm logistycznych i przewoźników towarowych poprzez większą elastyczność i kontrolę kosztów. W konkurencyjnym polskim rynku przewozów kolejowych, wynajem pozwala przewoźnikom szybko dostosować flotę do zmieniających się potrzeb, unikając długoterminowych zobowiązań finansowych związanych z zakupem taboru. Dzięki temu przewoźnicy mogą zyskać przewagę nad konkurencją, lepiej reagując na zmieniające się warunki rynkowe i zwiększając swoją rentowność.

W styczniu media obiegła informacja o finalizowaniu kontraktu na rynku austriackim. Z kim obecnie współpracujecie? Komu oferujecie swoje usługi?

Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma kontrahentami, w tym podmiotami zagranicznymi. Rozmowy są na różnych etapach od początkowych, po bardzo zaawansowane stadium. Pomimo tego, że działamy w szybko zmieniającym się otoczeniu oraz na bardzo konkurencyjnym rynku, nasza intencją jest wkrótce podpisanie pierwszego wynajmu. Z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Jak unijna zielona transformacja wpłynie na świadczone przez MW Rail usługi?

Jesteśmy przekonani, że Unia Europejska będzie bardziej promowała ekologiczne gałęzie transportu, a kolej jest zdecydowanie bardziej zielona niż transport samochodowy czy lotniczy. Zielona transformacja to szansa, której kolej nie może zaprzepaścić. Wobec tego, unijna zielona transformacja otwiera nowe możliwości dla rozwoju przewozów kolejowych, a MW Trade ma szansę na wykorzystanie tego trendu. Przejście na bardziej ekologiczne formy transportu stwarza szansę na bardziej dynamiczny wzrost przewozów na kolei i przeniesienie ładunków na tory. Do tego potrzeba jednak większej elastyczności, a to właśnie wnoszą poole taborowe. Jest to zatem okazja dla MW Trade do aktywnego uczestnictwa w zielonej transformacji, zapewniając jednocześnie efektywność operacyjną i zrównoważony rozwój.

MW Rail

Spółka MW Rail należy do Grupy MW Trade, której podmiot dominujący, MW Trade jest notowany na głównym parkiecie GPW. MW Rail powstała w 2023 r. w odpowiedzi na rosnące potrzeby przewoźników w zakresie taboru wagonowego i systematycznego wzrostu popytu na transport kolejowy. Biznes jest efektem połączenia 20 letniego doświadczenia zespołu MW TRADE w usługach finansowych, a także wiedzy, kontaktów i doświadczeniach znanych menedżerów w branży kolejowej. Pod koniec 2023 r. Głównym segmentem działalności Spółki jest wynajem towarowych wagonów kolejowych w modelu ROSCO (Rolling Stock Company). MW Rail nabył pierwszą pulę wagonów typu Eaos, co pozwala rozpocząć realizację pierwszych kontraktów na rynku polskim i międzynarodowym.

Dodaj komentarz