Aktualności Przewozy towarowe Tabor

PKP CARGO realizuje przewozy wojskowe

Od początku stycznia PKP CARGO zrealizowało ponad sześćdziesiąt transportów wojskowych na rzecz armii amerykańskiej w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Planowane są kolejne transporty, zarówno w relacjach międzynarodowych, jak też krajowych.

Na przewozy dla armii amerykańskiej złożyło się czterdzieści transportów z Niemiec i ponad dwadzieścia transportów w relacjach do Niemiec, Rumunii, Bułgarii oraz do krajów bałtyckich. W ramach zawartych umów z PKP CARGO CONNECT PKP CARGO zapewniła wojsku amerykańskiemu usługi rozładunku/ załadunku sprzętu wojskowego. Wykorzystano między innymi ciężkie dźwigi stu i dwustu tonowe. Dodatkowo zrealizowano przeładunki i dowozy/odwozy kontenerów.

przewozy były realizowane bez większych problemów, pomimo panujących w tym okresie bardzo niskich temperatur sięgających -15oC. Dzięki pomocy PKP Intercity w sytuacjach awaryjnych udało się w krótkim czasie przygotować do ruchu specjalne wagony pasażerskie, które wykorzystano w przewozach dla wojska.

– Mamy satysfakcję, że Grupa PKP CARGO, jako jeden z największych operatorów w Unii Europejskiej, może brać aktywny udział w realizacji przewozów wojskowych, zwłaszcza na rzecz wojsk armii amerykańskiej, w ramach wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą atmosferę, w jakiej przebiegała współpraca zarówno z sąsiednimi przewoźnikami, jak i z wojskiem, a także ze spółkami z Grupy PKP – powiedział prezes Zarządu PKP CARGO Maciej Libiszewski Jednocześnie od stycznia PKP CARGO realizuje przewozy na rzecz wojsk armii holenderskiej, które ćwiczą na poligonie w Drawsku Pomorskim, a także dla armii czeskiej, która przemieszczała się na ćwiczenia do krajów bałtyckich.