Przewozy towarowe

Pracownicy pociągów międzynarodowych bez kwarantanny

Pracownicy kolei pracujący w towarowym ruchu transgranicznym mogą wykonywać swoje obowiązki bez przeszkód. Maszyniści, ajenci czy rewidenci taboru przekraczający granicę w ramach obowiązków służbowych nie są poddawani 14-dniowej kwarantannie. Do tych pracowników kolei stosuje się takie samo wyłączenie z obowiązku kwarantanny jak do kierowców.

– Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie – informuje Urząd Transportu Kolejowego. – Takimi osobami są pracownicy kolei wykonujący swoje obowiązku w ruchu transgranicznym.

 

Czytaj dalej >