Przewozy towarowe

Szybciej ze Śląska nad Bałtyk

Jesienią zwiększeniu ulegną możliwości przewozu towarów przez stację Zduńska Wola Karsznice na łódzkim odcinku magistrali Śląsk – Bałtyk.

Zduńska Wola Karsznice (fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK)
Zduńska Wola Karsznice Południowe (fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK)

Przebudowany układ torowy, sieć trakcyjna oraz system sterowania zapewnią lepszą obsługę ciężkich składów. Ponadto dzięki braku konieczności ograniczania prędkości, towary znacznie szybciej pokonają trasę z południa Polski do miejscowości nadmorskich. Modernizacje pozwolą na przejazd pociągów towarowych z prędkością do 120 km/h. Tym samym wzrośnie przepustowość trasy, co w efekcie zwiększy konkurencyjność kolei.

Inwestycje na odcinku Rusiec ŁódzkiZduńska Wola Karsznice o wartości ok. 580 mln zł w 85% współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na stacji Zduńska Wola Karsznice Południowe oraz stacjach Chociw Łaski, Kozuby oraz przystanku Siedlce Łaskie wybudowano jak dotąd nowe, wyższe perony wyspowe oraz jednokrawędziowe. Ponadto, wykonawca wyposaży obiekty w antypoślizgową nawierzchnię, ławki oraz specjalne linie naprowadzające osoby niewidome i niedowidzące. Wkrótce perony otrzymają też nowe wiaty.

Poziom bezpieczeństwa wrośnie również dzięki modernizacji 17 przejazdów. Zaopatrzone w nowoczesne systemy i sprzęt Lokalne Centrum Sterowania w Zduńskiej Woli Karsznicach zapewni bowiem lepszy nadzór nad pociągami.

Ostatecznie zakończenie prac zaplanowane jest na rok 2023. Jest to jednak tylko jeden z odcinków przebudowywanej linii kolejowej numer 131 Śląsk. Aktualnie trwają prace projektowe odnośnie południowego odcinka Chorzów BatoryBytomNakło Śląskie. Budowa w tym miejscu zaplanowana jest na lata 2022-2024.

Autor: Paweł Kupsik

Dodaj komentarz