Przewozy towarowe

Szybciej ze Śląska nad Bałtyk

Jesienią zwiększeniu ulegną możliwości przewozu towarów przez stację Zduńska Wola Karsznice na łódzkim odcinku magistrali Śląsk – Bałtyk.

Zduńska Wola Karsznice (fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK)
Zduńska Wola Karsznice Południowe (fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK)

Przebudowany układ torowy, sieć trakcyjna oraz system sterowania zapewnią lepszą obsługę ciężkich składów. Ponadto dzięki braku konieczności ograniczania prędkości, towary znacznie szybciej pokonają trasę z południa Polski do miejscowości nadmorskich. Modernizacje pozwolą na przejazd pociągów towarowych z prędkością do 120 km/h. Tym samym wzrośnie przepustowość trasy, co w efekcie zwiększy konkurencyjność kolei.

Inwestycje na odcinku Rusiec ŁódzkiZduńska Wola Karsznice o wartości ok. 580 mln zł w 85% współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.