Wywiady

Kolej w Polsce się rozwija

Maciej Lignowski, Prezes PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o., 
opowiedział „Raportowi Kolejowemu” o planach taborowych, modernizacji infrastruktury, planach na przyszłość oraz rozwoju kolei
w Polsce.

Raport Kolejowy: Zacznijmy od tematu powrotu pasażerów na kolej. Przewoźnicy notują wzrost liczby przewiezionych pasażerów. Jak to wygląda w SKM Trójmiasto?

Maciej Lignowski: Nasza spółka, podobnie jak inni przewoźnicy, wozi w 2017 r. więcej podróżnych, zarówno w stosunku do roku 2016, jak i do planu, jaki został przyjęty. Wzrost ten jest niewielki, ale cieszy nas, że odnosi się zarówno do pociągów uruchamianych w trakcji spalinowej, jak i elektrycznej – i to pomimo tego, że w roku 2017 pociągi PKP SKM już nie kursują na odcinku Gdańsk Główny – Tczew. Od stycznia do września 2017 r. przewieźliśmy o 318 tys. więcej podróżnych w stosunku do takiego samego okresu ubiegłego roku.

RK: Pana zdaniem czego zasługą jest ten wzrost zainteresowania pasażerów koleją?

ML: Sądzę, że na wzrost zainteresowania podróżnych tym środkiem transportu wpływa kilka czynników. Na pewno jednym z nich jest poprawa jakości świadczonych usług przez operatorów kolejowych, a także odbudowa i modernizacja linii kolejowych. Dzięki tym działaniom poprawia się dostępność kolei dla podróżnych, pociągi jeżdżą coraz szybciej i to sprawia, że kolej staje się coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do transportu autobusowego i samochodowej komunikacji indywidualnej. W przypadku PKP SKM i województwa pomorskiego czynnikiem wpływającym na wzrost liczby podróżnych jest zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura linii kolejowej nr 250 wraz z nowym odcinkiem linii do Gdańska Śródmieście oraz wybudowana linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

RK: Poprawa jakości usług wiąże się także z taborem. Jakie plany zakupowe i/lub modernizacyjne mają Państwo w najbliższej przyszłości?

ML: Spółka w 2016 r. przygotowała studium wykonalności dla projektu zakupu 10 wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach perspektywy UE 2014–2020. Stosowny wniosek został złożony w roku 2017 do CUPT i jest teraz oceniany przez tę instytucję. Naszym zamiarem jest zakup 10 pojazdów, które zastąpią co najmniej 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57. Pojazdy te, obok zmodernizowanych w latach poprzednich 26 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 2 pojazdów 31 WE, mają stanowić podstawę działania PKP SKM na rynku aglomeracyjnych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim. Jak już wspomniałem, zakup ma być współfinansowany ze środków POIiŚ 2014–2020, a środki finansowe na wkład własny pochodzić mają z emisji obligacji. Ważne – zabezpieczeniem tej emisji musi być wieloletnia umowa przewozowa zawarta z organizatorem przewozów – samorządem województwa pomorskiego.

RK: Innym ważnym czynnikiem zachęcającym pasażerów z pewnością jest też oferta przewozowa. Co oferują Państwo swoim klientom? W jaki sposób wychodzą Państwo naprzeciw oczekiwaniom pasażerów?

ML: PKP SKM w Trójmieście to przewoźnik aglomeracyjny. Uruchamiamy pociągi obsługujące linie komunikacyjne pomiędzy Gdańskiem – Gdynią – Wejherowem i Lęborkiem w trakcji elektrycznej oraz pomiędzy Gdańskiem/Gdynią – Kartuzami i Kościerzyną w trakcji spalinowej. Nasza oferta skierowana jest głównie do osób dojeżdżających do pracy, szkół, na uczelnie wyższe oraz do różnego rodzaju instytucji użytku publicznego. Oczywiście podróżni korzystający z usług Spółki to także mieszkańcy oraz turyści odwiedzjący region województwa pomorskiego, nie tylko w obszarze samego Trójmiasta, ale także Kaszub. Spółka, jako operator wykonujący przewozy na zlecenie i zamówienie urzędu marszałkowskiego, stosuje taryfę, która musi umożliwiać jej konkurowanie z przewoźnikami komunalnymi i transportem indywidualnym.

Dodaj komentarz