Wywiady

Kolej w Polsce się rozwija

Maciej Lignowski, Prezes PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o., 
opowiedział „Raportowi Kolejowemu” o planach taborowych, modernizacji infrastruktury, planach na przyszłość oraz rozwoju kolei
w Polsce.

Raport Kolejowy: Zacznijmy od tematu powrotu pasażerów na kolej. Przewoźnicy notują wzrost liczby przewiezionych pasażerów. Jak to wygląda w SKM Trójmiasto?

Maciej Lignowski: Nasza spółka, podobnie jak inni przewoźnicy, wozi w 2017 r. więcej podróżnych, zarówno w stosunku do roku 2016, jak i do planu, jaki został przyjęty. Wzrost ten jest niewielki, ale cieszy nas, że odnosi się zarówno do pociągów uruchamianych w trakcji spalinowej, jak i elektrycznej – i to pomimo tego, że w roku 2017 pociągi PKP SKM już nie kursują na odcinku Gdańsk Główny – Tczew. Od stycznia do września 2017 r. przewieźliśmy o 318 tys. więcej podróżnych w stosunku do takiego samego okresu ubiegłego roku.

RK: Pana zdaniem czego zasługą jest ten wzrost zainteresowania pasażerów koleją?

ML: Sądzę, że na wzrost zainteresowania podróżnych tym środkiem transportu wpływa kilka czynników. Na pewno jednym z nich jest poprawa jakości świadczonych usług przez operatorów kolejowych, a także odbudowa i modernizacja linii kolejowych. Dzięki tym działaniom poprawia się dostępność kolei dla podróżnych, pociągi jeżdżą coraz szybciej i to sprawia, że kolej staje się coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do transportu autobusowego i samochodowej komunikacji indywidualnej. W przypadku PKP SKM i województwa pomorskiego czynnikiem wpływającym na wzrost liczby podróżnych jest zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura linii kolejowej nr 250 wraz z nowym odcinkiem linii do Gdańska Śródmieście oraz wybudowana linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.