Wywiady

Kolej w Polsce się rozwija

Maciej Lignowski, Prezes PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o., 
opowiedział „Raportowi Kolejowemu” o planach taborowych, modernizacji infrastruktury, planach na przyszłość oraz rozwoju kolei
w Polsce.

Raport Kolejowy: Zacznijmy od tematu powrotu pasażerów na kolej. Przewoźnicy notują wzrost liczby przewiezionych pasażerów. Jak to wygląda w SKM Trójmiasto?

Maciej Lignowski: Nasza spółka, podobnie jak inni przewoźnicy, wozi w 2017 r. więcej podróżnych, zarówno w stosunku do roku 2016, jak i do planu, jaki został przyjęty. Wzrost ten jest niewielki, ale cieszy nas, że odnosi się zarówno do pociągów uruchamianych w trakcji spalinowej, jak i elektrycznej – i to pomimo tego, że w roku 2017 pociągi PKP SKM już nie kursują na odcinku Gdańsk Główny – Tczew. Od stycznia do września 2017 r. przewieźliśmy o 318 tys. więcej podróżnych w stosunku do takiego samego okresu ubiegłego roku.

RK: Pana zdaniem czego zasługą jest ten wzrost zainteresowania pasażerów koleją?

ML: Sądzę, że na wzrost zainteresowania podróżnych tym środkiem transportu wpływa kilka czynników. Na pewno jednym z nich jest poprawa jakości świadczonych usług przez operatorów kolejowych, a także odbudowa i modernizacja linii kolejowych. Dzięki tym działaniom poprawia się dostępność kolei dla podróżnych, pociągi jeżdżą coraz szybciej i to sprawia, że kolej staje się coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do transportu autobusowego i samochodowej komunikacji indywidualnej. W przypadku PKP SKM i województwa pomorskiego czynnikiem wpływającym na wzrost liczby podróżnych jest zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura linii kolejowej nr 250 wraz z nowym odcinkiem linii do Gdańska Śródmieście oraz wybudowana linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

RK: Poprawa jakości usług wiąże się także z taborem. Jakie plany zakupowe i/lub modernizacyjne mają Państwo w najbliższej przyszłości?

ML: Spółka w 2016 r. przygotowała studium wykonalności dla projektu zakupu 10 wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach perspektywy UE 2014–2020. Stosowny wniosek został złożony w roku 2017 do CUPT i jest teraz oceniany przez tę instytucję. Naszym zamiarem jest zakup 10 pojazdów, które zastąpią co najmniej 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57. Pojazdy te, obok zmodernizowanych w latach poprzednich 26 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 2 pojazdów 31 WE, mają stanowić podstawę działania PKP SKM na rynku aglomeracyjnych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim. Jak już wspomniałem, zakup ma być współfinansowany ze środków POIiŚ 2014–2020, a środki finansowe na wkład własny pochodzić mają z emisji obligacji. Ważne – zabezpieczeniem tej emisji musi być wieloletnia umowa przewozowa zawarta z organizatorem przewozów – samorządem województwa pomorskiego.

RK: Innym ważnym czynnikiem zachęcającym pasażerów z pewnością jest też oferta przewozowa. Co oferują Państwo swoim klientom? W jaki sposób wychodzą Państwo naprzeciw oczekiwaniom pasażerów?

ML: PKP SKM w Trójmieście to przewoźnik aglomeracyjny. Uruchamiamy pociągi obsługujące linie komunikacyjne pomiędzy Gdańskiem – Gdynią – Wejherowem i Lęborkiem w trakcji elektrycznej oraz pomiędzy Gdańskiem/Gdynią – Kartuzami i Kościerzyną w trakcji spalinowej. Nasza oferta skierowana jest głównie do osób dojeżdżających do pracy, szkół, na uczelnie wyższe oraz do różnego rodzaju instytucji użytku publicznego. Oczywiście podróżni korzystający z usług Spółki to także mieszkańcy oraz turyści odwiedzjący region województwa pomorskiego, nie tylko w obszarze samego Trójmiasta, ale także Kaszub. Spółka, jako operator wykonujący przewozy na zlecenie i zamówienie urzędu marszałkowskiego, stosuje taryfę, która musi umożliwiać jej konkurowanie z przewoźnikami komunalnymi i transportem indywidualnym.

RK: SKM Trójmiasto to jednak nie tylko przewoźnik, ale i zarządca infrastruktury. Jakie projekty infrastrukturalne obecnie planujecie/ przeprowadzacie?

ML: PKP SKM konsekwentnie od początku działalności inwestuje wypracowywane zyski, środki jej właścicieli przekazywane na kapitał zakładowy oraz środki Funduszu Kolejowego i Programów Operacyjnych (POIiŚ 2007–2013 i RPO 2014- 2020) na modernizację i rozbudowę linii kolejowej nr 250, której jest zarządcą. Działania te są widoczne dla wszystkich podróżnych korzystających z naszych usług. Obecnie realizujemy kolejny projekt inwestycyjny dedykowany linii kolejowej nr 250 o wartości ponad 130 milionów złotych, z wykorzystaniem środków pomocowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego, Funduszu Kolejowego i środków własnych. W ramach tego projektu, do roku 2023 zmodernizowane zostaną wszystkie perony zlokalizowane na linii nr 250 oraz budynek dworca podmiejskiego Gdynia Główna. Dzięki tym inwestycjom powstanie ujednolicony system informacji pasażerskiej, a wszystkie perony objęte zostaną systemem monitoringu. Oprócz tych działań, Spółka co roku modernizuje urządzenia sieci trakcyjnej oraz drogi kolejowej. Tylko w latach 2016 i 2017 wymieniliśmy 16 rozjazdów na stacjach Gdynia Chylonia, Gdynia Główna, Gdańsk Oliwa i Sopot, a działania w zakresie dobudowy nowych przejść rozjazdowych będą kontynuowane w latach 2018 i 2019. To tylko część z działań modernizacyjnych, które realizujemy, aby podnosić poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemu SKM, który od tylu lat już tworzymy. RK: A jak ocenia Pan ogólną koniunkturę polskich kolei – ich konkurencyjność, rozwój, stan infrastruktury? Co należy wg Pana robić, by kolej w Polsce się rozwijała? ML: Rozwój kolei w Polsce z całą pewnością będzie widoczny. To efekt wielkości środków, jakie są i będą przeznaczane na odbudowę, modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz zakupy taboru, a szczególnie taboru pasażerskiego. Cieszy fakt, że władze wszystkich szczebli odpowiadające za transport pasażerów, tak ochoczo i tak dużo środków pochodzących z programów operacyjnych oraz własnych przeznaczają na zakupy pojazdów kolejowych i odbudowę infrastruktury kolejowej. Trzeba pamiętać, że polskie kolejnictwo przez kilkadziesiąt lat drugiej połowy XX w. było niedoinwestowane oraz podlegało znacznym ograniczeniom. To spowodowało, że odbudowa właściwej pozycji konkurencyjnej kolei jest bardzo trudna i długotrwała, ale sądzę, że najgorsze polska kolej ma już za sobą. Przejawem tego jest m.in. rosnąca liczba podróżnych wybierających ten środek transportu. Jestem przekonany, że rozpoczęte w roku 2016 prace nad stworzeniem „wspólnego biletu”, który będzie obowiązywał u wszystkich zainteresowanych przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu pasażerskiego, a także wdrożony przez PKP IC, Przewozy Regionalne oraz PKP SKM w Trójmieście w 2017 r. „Pakiet Podróżnika” spowodują, że kolej w Polsce będzie się rozwijała, a w związku z tym będzie coraz więcej podróżnych zadowolonych z jej oferty.

RK: Koniec roku to czas podsumowań, ale i czas snucia planów na przyszłość – dlatego w ostatnim pytaniu poproszę o kilka zdań podsumowania i zarysowania najważniejszych celów SKM Trójmiasto na nadchodzący 2018 r.

ML: Rok 2017 to okres ciężkiej pracy wszystkich pracowników Spółki, aby cele postawione przed Spółką w zakresie przewozu podróżnych,jak i wykonania zadań w ujęciu rzeczowym i inwestycyjnym zostały osiągnięte. Większość tych celów zostanie zrealizowana. Szczególnie cieszy nas fakt, że udało się Naszej Spółce uzyskać kolejny raz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Tym razem pozyskaliśmy ponad 130 mln złotych na modernizację infrastruktury linii kolejowej nr 250. Jednym z naszych najważniejszych celów w nadchodzącym 2018 r. będzie przygotowanie zakupu nowoczesnego taboru kolejowego. Będziemy też usilnie się starać, by Spółka PKP SKM w Trójmieście mogła, podobnie jak większość pasażerskich przewoźników kolejowych w Polsce, zawrzeć długoletnią umowę przewozową na wykonywanie przewozów pasażerskich.