Aktualności

90 lat historii EKD/WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa to przewoźnik, którego początki działalności sięgają początków XX w. W grudniu 2017 r. EKD/WKD świętowało 90 lat działalności.

5 grudnia 1918 r. powstało Zgrupowanie Elektryfikacyjne „Siła i Światło SA”, które za jeden z celów związanych z elektryfikacją kraju obrało przesył energii i zasilanie nowo powstających linii kolejowych. W 1922 r. w ramach grupy „Siła i Światło” powołano spółkę akcyjną „Elektryczne Koleje Dojazdowe” (EKD). Budowę linii z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego rozpoczęto w 1925 r. na podstawie sukcesji wydanej Zarządzeniem Prezydenta RP z 12 listopada 1924 r. ogłoszonej w Dzienniku Ustaw RP nr 100 z dnia 21 listopada 1924 r.
Budowa rozpoczęła się w Komorowie i była prowadzona równolegle w obu kierunkach, tj. w kierunku Warszawy i w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Pierwotny przebieg linii na terenie Warszawy różnił się od obecnego. Linia biegła w oddaleniu od torów Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i ulicą Nowogrodzką docierała aż do ulicy Marszałkowskiej.
Linia została uruchomiona już dwa lata później, 11 grudnia 1927 r., jako pierwsza normalnotorowa elektryczna kolej w Polsce. Jej właścicielem pozostawała spółka „Siła i Światło”, w której wiodącym kapitałem był kapitał angielski. Spółka w kolejnych latach była inicjatorem rozbudowy i inwestorem EKD.

Lata 1927–1938

 • Linia wyposażona w najnowocześniejszy system prowadzenia pociągów oparty na automatycznej sygnalizacji świetlnej sprowadzonej ze Szwecji, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów.
 • Najnowocześniejsze pociągi złożone z wagonów silnikowych i doczepnych (później serii EN80) produkcji angielskiej.
 • Nacisk na niezawodność, regularność i punktualność kursowania pociągów – krąży anegdota, że wg. pociągów EKD można ustawiać zegarki.
 • Systematyczne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, zapewnienie cykliczności odjazdów z poszczególnych przystanków i stopniowe zwiększanie częstotliwości kursowania pociągów (1927–1934).
 • Rozbudowa linii – uruchamianie nowych odcinków linii (1932–1936).

Lata 1939–1945

 • EKD były schronieniem dla wielu ukrywających się osób – umundurowanie kolejowe chroniło przed zatrzymaniami (1939–1945).
 • Pracownicy EKD starali się ostrzegać podróżnych przed rewizjami lub łapankami (1939–1945).
 • Na EKD powstawały komórki ruchu oporu, które przerzucały broń, prowadziły wywiad i kontrwywiad (1939–1945).

Lata 1946–2000

 • Uruchomienie dodatkowych linii obsługiwanych przez własne pojazdy autobusowej komunikacji pomocniczej – łączna długość autobusowej linii to 214 km (1946), w 1948 r. linie te zostały przejęte przez państwowe przedsiębiorstwo PKS.
 • Zmiana nazwy z „Elektryczne Koleje Dojazdowe” na „Warszawska Kolej Dojazdowa” (1951).
 • Budowa nowego przystanku „Warszawa Ochota WKD” i stacji końcowej „Warszawa Śródmieście WKD” (1963).
 • Likwidacja części odcinków linii w ramach porządkowania przebiegu linii WKD (1957–1995).
 • Wymiana torów kolejowych i kapitalny remont sieci trakcyjnej oraz urządzeń sygnalizacji samoczynnej na całej linii WKD (1968–1972).
 • Całkowita wymiana taboru serii EN80 na pojazdy serii EN94 produkcji Pafawag Wrocław (1972).
 • Generalny remont torów kolejowych, przebudowa sieci trakcyjnej (1988–1989).
 • Zainstalowanie mechanicznych kasowników biletowych (1989).

Lata 2001–2017

Dodaj komentarz