Raport z Polski Wydarzenia

Funkcjonariusze SOK wzięli udział w ćwiczeniach taktyczno-medycznych [ZDJĘCIA]

W ramach wspólnej wymiany doświadczeń Komenda Główna Straży Ochrony Kolei zorganizowała drugą edycję ćwiczeń taktyczno-medycznych TAC-MED RAILWAY EXERCISES. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze GOI SOK, SPKP Kraków, WZD MOSG, ABW, GWT SOP oraz GISW. Podjęte działania służb mają za zadanie zapobiegać sytuacjom kryzysowym i przygotować do likwidacji ich skutków.

Druga edycja ćwiczeń taktyczno-medycznych „TAC-MED RAILWAY EXERCISES”
Druga edycja ćwiczeń taktyczno-medycznych „TAC-MED RAILWAY EXERCISES”

Od 29 czerwca do 2 lipca br. Wydział ds. obronności i bezpieczeństwa Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei zrealizował drugą edycję ćwiczeń taktyczno-medycznych „TAC-MED RAILWAY EXERCISES” z wykorzystaniem taboru kolejowego na terenie grupy odstawczej wagonów PKP Intercity w Gdyni. Szkolenie było prowadzone w formie warsztatów, obejmujących następujące zagadnienia: doskonalenie technik interwencji, dostosowanie taktyki działania do specyficznego środowiska pracy jakim jest obszar kolejowy oraz udzielanie pierwszej pomocy w obiektach infrastruktury kolejowej.

W ćwiczeniach, oprócz Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei z Gdańska, Szczecina, Katowic, Łodzi, Lublina, Poznania i Krakowa wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału V Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa, Samodzielnego Pododdziału Kontr terrorystycznego Policji z Krakowa, Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Grupy Wsparcia Taktycznego Służby Ochrony Państwa oraz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Gdańska.

Udział we wspólnych ćwiczeniach podniósł poziom sprawności i skuteczności działania operatorów i funkcjonariuszy poszczególnych formacji mundurowych uczestniczących w sytuacjach kryzysowych na obszarze kolejowym, a także skuteczność reagowania na wszelkie zagrożenia terrorystyczne.

Druga edycja ćwiczeń taktyczno-medycznych „TAC-MED. RAILWAY EXERCISES” została przygotowana przez st. insp. Daniela Snopkowskiego z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

Dodaj komentarz