Publikacje Firm Raport z Polski

GK RAFAMET opublikowała podsumowanie 2023 roku

 – Podejmowane w latach 2022-2023 decyzje były odważne i ryzykowne, ale w końcu doprowadziły do momentu, w którym możemy potwierdzić, że mamy „nowe otwarcie” – pisze w Liście do Akcjonariuszy Prezes Zarządu RAFAMET S.A. E. Longin Wons.

Budynek firmy RAFAMET (fot. Adventure Media)
Budynek firmy RAFAMET (fot. Adventure Media)

– Ostatnie lata były dla naszej działalności szczególne. Szczególne, bo pocovidowe, z następstwami wojny Rosji przeciwko Ukrainie, wysoką inflacją, a co za tym idzie wzrostem cen zaopatrzeniowych, trudnościami w utrzymaniu łańcucha dostaw, presją płacową, wysokimi kosztami energii oraz węgla – wyjaśnia w Liście do Akcjonariuszy E. Longin Wons Prezes Zarządu RAFAMET S.A. GK RAFAMET zamyka miniony rok ze stratą netto w wysokości 7 mln zł.

 

Wyjście z kryzysu

Firm takich jak RAFAMET S.A. czy spółka zależna Odlewnia Rafamet nie da się „naprawić”, „przekierować na właściwe tory” czy „zrestrukturyzować” z dnia na dzień. Procesy naprawcze wymagają, oprócz determinacji w ich wykonywaniu, także czasu i pieniędzy. Jednak jak zaznacza Prezes Zarządu RAFAMET S.A. podjęte decyzje z lat poprzednich, pomimo ryzyka niepowodzenia w ich realizacji doprowadziły do ważnego momentu.

– Rok 2024 rozpoczęliśmy dobrze. Mamy wysokie wyprzedzenie kontraktowe na br., a ocena stanu niektórych prognoz handlowych na br. jest bardzo dobra, z zastrzeżeniem obserwowanego spadku koniunktury na duże odlewy żeliwne w skali europejskiej. Większość z tych kontraktów ma dobre i bardzo dobre warunki finansowania w postaci wysokich przedpłat czy płatności kroczących – wyjaśnia E. Longin Wons, Prezes Zarządu RAFAMET S.A. –  Rok 2024 zapowiada się lepszym okresem dla całej gospodarki światowej, ale do tego momentu należało doprowadzić sprawną organizacyjnie firmę, która wykonała działania restrukturyzacyjne. Firmę z ambicjami osobistymi, tak pracowniczymi, jak i ścisłego kierownictwa firmy, która będzie w stanie tę poprawę wykorzystać – dodaje Prezes RAFAMET S.A.

 

Warto podkreślić, że dla producenta niszowych dóbr inwestycyjnych, w tym wielkogabarytowych, drogich jednostkowo obrabiarek o ekstremalnie wydłużonym procesie produkcyjnym oraz  długich cyklach rozliczeniowych wynikających z istoty realizowanych przedsięwzięć, procesy wychodzenia z kryzysów są długie i ciężkie do przezwyciężenia. Zawsze też są okupione stratami różnego rodzaju na różnych płaszczyznach życia firmy.

– Jednak firmy Grupy Kapitałowej RAFAMET kolejny raz pokazały swoją ambicję, siłę, determinację i konsekwencję w realizacji programu opanowania skutków głębokiego kryzysu gospodarczego – podkreśla Prezes RAFAMET S.A.

https://raportkolejowy.pl/firma-ktora-laczy-pokolenia-rafamet-s-a-swietowal-75-lecie-dzialalnosci-zdjecia/

Ważna lekcja

Minione 12 miesięcy było dla GK RAFAMET istotnym i trudnym sprawdzianem.

– Rok 2023 dostarczył nam lekcji odporności i zdolności adaptacyjnych naszej firmy. Mimo trudności ekonomiczno-finansowych, które odzwierciedla zanotowana strata bilansowa, nasza firma wykazała się niezwykłą zdolnością adaptacji do nowych warunków gospodarczych umiejętnie wykorzystując w tych działaniach czynnik innowacji. Właśnie to dążenie do ciągłego rozwoju oraz inwestycje zarówno w park maszynowy, ale przede wszystkim w badania i rozwój, stały się motorem napędowym, który umożliwił nam przezwyciężenie przeszkód i wyznaczył kierunek na nadchodzące lata – tłumaczy E. Longin Wons.

 

Dodaj komentarz