Analizy Pasażer Raport z Polski

Kolej z najwyższą frekwencją pasażerów po 1999 r.

Ponad 374,4 mln osób w roku 2023 wsiadło na pokład polskich pociągów. W porównaniu z rokiem ubiegłym to wzrost o 9,4 proc. To także najwyższa liczba pasażerów w Polsce od 1999 r., kiedy to koleją podróżowało 395,2 mln osób.

UTK przedstawił statystyki przewozów pasażerskich w 2023 roku (fot. Martyn Jandula / PKP PLK / ilustracyjne)
UTK przedstawił statystyki przewozów pasażerskich w 2023 roku (fot. Martyn Jandula / PKP PLK / ilustracyjne)

Urząd Transportu Kolejowego opublikował oficjalne informacje o rocznej frekwencji na polskiej kolei. W roku 2023 do pociągów wsiadło dokładnie 374 443 088 osób. To wzrost o 32,2 mln osób w porównaniu do roku 2022.

Praca przewozowa wyniosła prawie 25,9 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o 2,1 mld pasażerokilometrów (+8,8 proc.) w ciągu roku. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która przekroczyła wartość 191,3 mln pociągokilometrów, wzrost wyniósł 5,2 mln pociagokilometrów (2,8 proc.). Wartości pracy przewozowej i eksploatacyjnej są rekordowe od czasu prowadzenia statystyk przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Średnia długość podroży pasażera kolei w 2023 r. wyniosła 69,1 km, czyli nieznacznie mniej niż w 2022 r. (o 0,4 km).

– Tak dobre wyniki ostatnich lat to sygnał, że kolejowe przewozy pasażerskie wracają na właściwe tory. Rosnąca świadomość potrzeby korzystania z ekologicznych środków transportu, rosnące koszty paliw i korzystne oferty przewoźników – to z pewnością sprawia, że podróż pociągiem zyskuje np. wobec dojazdu samochodem. Jednocześnie potencjał większego wykorzystania kolei jest jeszcze znaczny. Dlatego potrzebne jest dalsze zwiększanie zakresu i jakości usług kolejowych. Rozwój kolei należy postrzegać również w kontekście obszarów do których obecnie pociągiem nie można dojechać – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Frekwencja w grudniu

W grudniu z usług kolei skorzystało prawie 31,4 mln pasażerów. To o ponad 2,3 mln osób więcej (+ 8 proc.) niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. To także najwyższa wartość osiągnięta w tym miesiącu od 2012 r.

W grudniu 2023 r. zrealizowana praca przewozowa osiągnęła poziom ponad 2,1 mld pasażerokilometrów. Oznacza to wzrost o 0,2 mld pasażerokilometrów (+9,4 proc.) w porównaniu do grudnia rok wcześniej. Wartość pracy eksploatacyjnej ukształtowała się na poziomie prawie 16,5 mln pociągokilometrów, czyli o 0,7 mln więcej (+4,6 proc.) w porównaniu do grudnia 2022 r. Średnia odległość jaką pasażer kolei pokonał w grudniu pociągiem wyniosła 67,7 km. Ten wynik jest wyższy od tego z grudnia 2022 r. o niecały kilometr.

Zgodnie z tendencją sezonową grudzień pod względem liczby pasażerów był nieznacznie słabszy niż listopad – o ponad 1 mln osób (-3,2 proc.). Natomiast pozostałe parametry w zestawieniu miesiąc do miesiąca osiągnęły wyższe wartości. Praca przewozowa była o ponad 0,1 mld pasażerokilometrów wyższa (+5,5 proc.), w przypadku pracy eksploatacyjnej był to wzrost o 0,6 mln pociągokilometrów (+3,9 proc.). Średnia odległość przejazdu w grudniu była o prawie 7 km dłuższa niż w listopadzie 2023 r.

Dodaj komentarz