Przetargi

Koleje Mazowieckie nie rezygnują z kupna nowych EZT-ów

Koleje Mazowieckie ponowiły dwa przetargi, w ramach których przewoźnik chce nabyć nawet 65 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Pociąg Pesy dla KM w ramach zamówienia na 16 EZT-ów. Mat Pesa Bydgoszcz

W czerwcu br. na platformie zakupowej Kolei Mazowieckich ogłoszono trzy przetargi na zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Tylko jeden z nich udało się rozstrzygnąć (na zakup 16 EZT-ów, które dostarczy Pesa Bydgoszcz). De facto w tym przypadku zamawiającym był Urząd Marszałkowski, natomiast Koleje Mazowieckie były wyłącznie pełnomocnikiem w prowadzonym postępowaniu.

W dwóch pozostałych przetargach zamawiającym były już Koleje Mazowieckie. Dotyczyły one zakupu 15 pięcioczłonowych EZT-ów oraz podpisania umowy ramowej na dostawy do maksymalnie 50 pięcioczłonowych jednostek. W obu przypadkach wpłynęły wyłącznie oferty Stadlera, jednak przekroczyły one budżet zamawiającego, co wiązało się z unieważnieniem postępowania. Koleje Mazowieckie jednak zdecydowały się ponowić całą procedurę i ogłosiły oba przetargi na nowo.

Przedmiotem pierwszego przetargu jest dostawa fabrycznie nowych 15 EZT-ów wraz z pakietem naprawczo-pozdarzeniowym, szkoleniem pracowników z zakresu obsługi pojazdu oraz z pakietem serwisowym dla przeglądów P1-P3 w okresie 18 lat, albo do osiągnięcia przez EZT przebiegu kwalifikującego się do naprawy P5. Zamawiający w ramach tego przetargu może skorzystać z prawa opcji i tym samym dokupić maksymalnie 10 kolejnych EZT-ów, które będą serwisowane w takim samym zakresie co pojazdy z zamówienia podstawowego. KM będą mogły także w ramach prawa opcji zlecić wykonanie dwóch napraw P4 dla każdego z EZT-ów.

Drugi przetarg dotyczy podpisania umowy ramowej, w ramach której Koleje Mazowieckie będą mogły podpisywać umowy wykonawcze na dostawę maksymalnie 50 EZT-ów. Przetarg przewiduje cztery transze na zakup kolejno: 14, 14, 11, i 11 EZT-ów. Każda z nich dotyczy zakupu pięcioczłonowych zespołów trakcyjnych wraz z zapewnieniem pakietu serwisowego P1-P3 na okres 18 lat eksploatacji oraz z możliwością rozszerzenia zamówienia o opcję w zakresie przeprowadzenia dwóch napraw P4.

Najprawdopodobniej w przetargach ponownie wpłyną oferty Stadler Polska.. Możliwe jest także, że zamawiający przygotuje większy budżet na podpisanie umów. W poprzednich przetargach, oferty Stadlera przewyższyły szacunki Kolei Mazowieckich łącznie o kwotę około 1,5 mld złotych brutto.

Dodaj komentarz