Inwestycje Publikacje Firm Wydarzenia

Kolejowa automatyka w Warszawskim Metrze

Zakończyły się fabryczne odbiory (FAT) czterech rozdzielnic prądu stałego (RPS) przeznaczonych do zasilenia nowo budowanych odcinków linii Warszawskiego Metra. Urządzenia produkcji ABB zostały wyposażone w automatykę cyfrową CZAT7 dostarczoną przez ELESTER-PKP. Przygotowane urządzenia stanowią sprawdzoną koncepcję rozdzielnic 825 V DC wdrożoną przez obie spółki przy okazji ukończonych prac nad czterema pierwszymi podstacjami II trasy metra.

Zaopatrzenie w energię elektryczną systemu zasilania metra realizowane jest z miejskiej sieci energetycznej. Prąd o napięciu 15 kV dostarczany jest na podstacje trakcyjno-energetyczne za pośrednictwem rejonowych punktów zasilania (RPZ).  Warszawski system zaprojektowany został w sposób pozwalający na doprowadzenie energii do każdej podstacji trakcyjnej z dwóch sąsiadujących z nią stacji RPZ. Podstawowym zadaniem podstacji trakcyjnych jest przetwarzanie napięcia przemiennego na napięcie stałe o wartości 825 V, które doprowadzone jest do trzeciej szyny. Podobnie jak w kolejowej strukturze zasilania, tak i w metrze rozdzielnice prądu stałego stanowią jej najbardziej charakterystyczny fragment. Na potrzeby inwestycji, rozdzielnice te zostały wyposażone w cyfrową automatykę CZAT7 pozwalającą na realizację funkcji polowych i zabezpieczeniowych. Elementem odróżniającym warszawski projekt zasilania od kolejowej specyfiki jest zastosowanie telemechaniki podstacji trakcyjnej zgodnej z normą IEC 61850. 

Warto zaznaczyć, iż realizacja standardu IEC 61850 stanowi istotną ewolucję w podejściu do projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych. Umożliwia on nie tylko zmianę sposobu przesyłania informacji do systemu nadzoru oraz pomiędzy innymi sterownikami polowymi stacji, lecz pozwala na tworzenie abstrakcyjnych modeli danych opisujących fizyczne właściwości urządzeń oraz otwiera drogę do szerszego wykorzystania automatyki i sterowania obiektem. Jak zaznacza ELESTER-PKP zgodność z normą IEC 61850 automatyki rozdzielni prądu stałego jest podstawowym elementem w kierunku projektowania i budowy kolejowych cyfrowych podstacjach trakcyjnych.

Dodaj komentarz