Aktualności

Mamiński nie przewiduje zmian w zarządach spółek PKP

Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński nie planuje zmian w zarządach spółek z grupy PKP.

Krzysztof Mamiński zapoznał się już ze strategią grupy PKP przygotowaną przez poprzedni zarząd i jak przyznał, w ogólnym zarysie zgadza się z wyznaczonymi kierunkami. W przypadku zmian personalnych, prezes Mamiński poinformował, że na poziomie centrali spółki PKP S.A. z kilkoma osobami już porozumiano się w sprawie zakończenia pracy.

W przypadku trzech osób zarząd rozpoczął w trybie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52), ale dwie z nich są na urlopie. Wypowiedzenia związane są z niekorzystną dla PKP umową ze spółką Sensus Group.

Dodaj komentarz