global Wydarzenia

Memorandum pomiędzy ORLEN Unipetrol i PESĄ

ORLEN Unipetrol i PESA podpisali memorandum o współpracy przy wdrażaniu pojazdów wodorowych na rynku czeskim.

Grupa rafineryjno-petrochemiczna ORLEN Unipetrol oraz producent taboru kolejowego PESA podpisały memorandum o współpracy w zakresie rozwoju niskoemisyjnego transportu opartego na napędach wodorowych. Obie firmy wykazują dużą aktywność w przygotowaniu i wdrażaniu rozwiązań wodorowych w przemyśle i transporcie. PESA jest producentem lokomotyw wodorowych, a ORLEN Unipetrol postrzega wykorzystanie wodoru jako jedną z dróg ku zrównoważonej i zeroemisyjnej przyszłości.

– Rozwój wykorzystania wodoru jako przyjaznego dla środowiska nośnika energii odnawialnej to jeden z kluczowych filarów naszej transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i zera netto, który chcemy osiągnąć najpóźniej do 2050 roku. Na wodór liczymy przy dekarbonizacji naszych technologii produkcyjnych i ekologizacji transportu drogowego i kolejowego. Nasza Grupa jest także jednym z wiodących przewoźników kolejowych i posiada rozbudowaną sieć własnych bocznic. Skorzystalibyśmy zatem na współpracy z firmą PESA, która produkuje lokomotywy napędzane wodorem – powiedział Maciej Romanów, członek Zarządu Grupy ORLEN Unipetrol.

 

Strategia PESA 2030+ skupia się na wdrażaniu rozwiązań przyjaznych środowisku przy projektowaniu i budowie taboru transportu publicznego napędzanego wodorem.

– „Zielona PESA to jeden z kluczowych elementów naszej strategii. Wdrażanie napędów wodorowych rozpoczęliśmy od lokomotywy manewrowej, która uzyskała już homologację i jest zamawiana przez pierwszych klientów. Obecnie realizujemy dwa projekty wodorowe – nową lokomotywę i pojazd osobowy, który będzie zasilany z dwóch źródeł – trakcji elektrycznej oraz ogniw paliwowych lub akumulatorów. Ten zeroemisyjny pojazd jest idealnym rozwiązaniem dla przewoźników regionalnych, przewożących pasażerów zarówno na liniach zelektryfikowanych, jak i niezelektryfikowanych. Jestem przekonany, że rozwiązanie to spotka się z dużym zainteresowaniem na czeskim rynku i wspólnie z Unipetrolem chcemy przekonać do jego wdrożenia zarówno przewoźników, jak i władze samorządowe w Czechach.” –  podkreślił Krzysztof Zdziarski, prezes zarządu PESA.

 

W memorandum spółki określiły główne obszary koordynacji wysiłków na rzecz rozwoju źródeł wodoru i transportu wodorowego. Obejmują one przede wszystkim wspólną promocję transportu wodorowego wśród ekspertów i ogółu społeczeństwa, współpracę przy tworzeniu ram regulacyjnych dla tej dziedziny, komunikację z władzami lokalnymi oraz współpracę przy budowie pojazdów napędzanych wodorem oraz wdrażaniu infrastruktury i logistyki dla dostaw wodoru. Głównym celem jest maksymalizacja udziału wodoru w transporcie w Polsce i Czechach.

PESA jako pierwszy polski producent taboru rozpoczęła prace nad zastosowaniem napędów wodorowych w pojazdach szynowych. Spółka zaprojektowała i wyprodukowała manewrową lokomotywę wodorową, która została dopuszczona do pracy na bocznicach i w ruchu lokalnym. Lokomotywa ta jest idealnym rozwiązaniem dla terminali intermodalnych i zielonych portów. Posiada te same parametry techniczne i eksploatacyjne, co pojazdy z silnikiem spalinowym, które ma zastąpić, jednak w odróżnieniu od nich jest przyjazna dla środowiska. W ramach swojej platformy regionalnej PESA pracuje także nad wodorowym pociągiem pasażerskim, który będzie zasilany zarówno z sieci elektrycznej, jak i wodorowych ogniw paliwowych /HEMU/ lub alternatywnie akumulatora. Produkcja pojazdów zeroemisyjnych, w tym lokomotyw i pociągów napędzanych wodorem, to kluczowy element strategii „Zielonej Pesy”.

Dodaj komentarz