Konferencja Raport z Polski Wydarzenia

ProKolej i CUPT zapraszają na warsztaty o peronach i dworcach

Z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Fundacja ProKolej wraz z Centrum Unijnych Projektów Transportowych organizują 18 czerwca warsztaty branżowe poświęcone infrastrukturze pasażerskiej pt. „Fundusze UE na infrastrukturę pasażerską – perony i dworce”. W Warszawie spotkają się przedstawiciele producentów, wykonawców, zarządców infrastruktury i dworców oraz użytkownicy tych obiektów, czyli przewoźnicy oraz przedstawiciele strony samorządowej i społecznej.

Celem wydarzenia, zaplanowanego na 18 czerwca br. w siedzibie CUPT, jest otwarcie szerszej dyskusji o doświadczeniach, planach i możliwościach rozwoju infrastruktury obsługi pasażerów oraz standardów, procedur i systemów wspierających podróżnych podczas oczekiwania na połączenie. Przy tej okazji organizatorzy podkreślają konieczność stosowania podejścia systemowego i holistycznego.

– Pasażerowie nie mają świadomości jak dzielone są kompetencje pomiędzy PKP PLK, a PKP S.A.. I patrzą na stacje pasażerskie jako całość – mówi dr Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej, organizator wydarzenia. I dodaje – Dlatego infrastruktura pasażerska powinna być planowana, realizowana i utrzymywana w sposób skoordynowany, z myślą o zagwarantowaniu spójnych standardów dostarczanych usług. Bez tworzenia barier czy luk wynikających ze zmiany dostawcy czy spółki odpowiedzialnej za dany element systemu.

 

W założeniach organizatorów warsztatów, dyskusja o doświadczeniach z realizacji dotychczasowych inwestycji będzie punktem do refleksji nad rzeczywistymi potrzebami przewoźników i pasażerów oraz oczekiwań w tym zakresie.

– Dworce i perony to miejsce w którym rozpoczyna i kończy się każda podróż. Swoista wizytówka kolei, która może zaprosić lub zniechęcić do podróży. Dlatego powinna być wygodna, estetyczna i zadbana. I nad każdym z tych obszarów trzeba pracować – mówi dr Majewski.

 

Częścią programu warsztatów „Fundusze UE na infrastrukturę pasażerską – perony i dworce” będzie również inauguracja kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Dworzec Roku”. W połowie czerwca, po raz siódmy ruszy bowiem plebiscyt promujący dobre praktyki, sukcesy i udane projekty infrastruktury pasażerskiej zrealizowane na polskiej kolei.

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia znajdują się na stronie internetowej organizatorów pod adresem: https://kolej365.pl/infra-pasazerska24/. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dodaj komentarz