Tramwaje

Mieszkańcy Torunia wybiorą nazwę karty miejskiej

Toruń ogłosił konkurs na nazwę toruńskiej karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej. Swoje propozycje przesyłać można do 1 lipca. Zwycięską nazwę wyłonią w głosowaniu internauci.

Mieszkańcy Torunia wybiorą nazwę dla karty miejskiej (Fot. Małgorzata Litwin)
Mieszkańcy Torunia wybiorą nazwę karty miejskiej (Fot. Małgorzata Litwin)

Karta miejska będzie jedną kartą zarówno do płatności za przejazdy komunikacją miejską, jak i do możliwości uzyskania rabatów za korzystanie z innych usług miejskich, np. muzeów, basenów, oferty instytucji kultury i sportowych. Będzie działała w aplikacji mobilnej, jako karta wirtualna, a także jako fizyczny, plastikowy nośnik.

Jaką nazwę otrzyma toruńska karta miejska? O tym zdecydują sami mieszkańcy. Urząd Miasta oraz MZK Toruń wspólnie ogłosili konkurs. Ten przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

  • 1) w I etapie, który odbędzie się w dniach 24 czerwca-1 lipca 2024 r. będzie można przesyłać propozycje nazw toruńskiej karty miejskiej; spośród nadesłanych propozycji nazw karty pięcioosobowa komisja konkursowa* w dniu 2 lipca 2024 r. wyłoni trzy najciekawsze, spełniające kryteria określone w regulaminie konkursu;
  • 2) w II etapie w dniach 3-10 lipca 2024 r. wyłonione trzy propozycje poddane zostaną głosowaniu internautów, którzy w serwisie miejskim dokonają wyboru najciekawszej nazwy.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu ogłoszenia konkursu ukończą 18. rok życia lub osoby, które ukończyły 13. rok życia – za zgodą opiekuna prawnego, wyrażoną na piśmie, zamieszkałe na terenie miasta Toruń lub gmin, z którymi zawarte jest porozumienie dotyczące powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań tych gmin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego: Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka.

Warunkiem udziału w Konkursie będzie przesłanie na wskazany adres e-mail: kartamiejska@um.torun.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego z tytułem „toruńska karta miejska” oraz z oświadczeniem zawierającym:

  • 1) akceptację regulaminu konkursu,
  • 2) potwierdzenie przeniesienia na Gminę Miasta Toruń autorskich praw majątkowych w przypadku wyboru przesłanej propozycji nazwy toruńskiej karty miejskiej,
  • 3) potwierdzenie zamieszkania na terenie Torunia lub gminy wymienionej wyżej,
  • 4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

*Komisja konkursowa dokona oceny w oparciu o następujące kryteria:

  • zgodność propozycji z formalnymi wymogami regulaminu (propozycja niespełniająca wymogów formalnych nie będzie podlegała dalszej ocenie),
  • pomysłowość,
  • skojarzenie nazwy karty miejskiej z Toruniem lub nawiązanie do nazwy/symboli/atutów Torunia.

Laureaci konkursu, których propozycje zostaną uznane jako trzy najciekawsze i poddane dalej głosowaniu internautów otrzymają nagrody w postaci gry Monopoly – edycja Toruń. Laureat, którego propozycja zostanie uznana przez internautów jako najciekawsza otrzyma dodatkowo wybrany bilet trzymiesięczny, który zostanie zakodowany na toruńskiej karcie miejskiej.

Do pobrania:

Karta miejska będzie jedną kartą zarówno do płatności za przejazdy komunikacją miejską, jak i do możliwości uzyskania rabatów za korzystanie z innych usług miejskich, np. muzeów, basenów, oferty instytucji kultury i sportowych. Będzie działała w aplikacji mobilnej, jako karta wirtualna, a także jako fizyczny, plastikowy nośnik.

Dodaj komentarz