Publikacje Firm Wydarzenia

NEWAG określił dywidendę na akcję z zysku za 2023 r.

Akcjonariusze spółki NEWAG podjęli decyzję o przeznaczeniu kwoty 43,2 mln zł zysku netto z roku 2023 na dywidendę. Co to oznacza? Na każdą akcję wypłaconych zostanie 0,96 zł.

Walne Zgromadzenie spółki NEWAG ustalili dzień dywidendy na 24 czerwca. Jej wypłatę – na 16 sierpnia.

Newag to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku.

Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce NEWAG S.A ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w  pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru kole­jo­wego.

NEWAG S.A jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów.

Dodaj komentarz