Raport z Polski Wydarzenia

Zmiany w zarządach CS Natura Tour oraz PKP LHS

Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Ze stanowisk odwołani zostali m.in. prezesi zarządów CS Natura Tour sp. z o.o. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

14 czerwca br., zgodnie z uchwałą wspólnika PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o., z Zarządu odwołani zostali Zbigniew Tracichleb – prezes zarządu oraz Andrzej Skiba – członek zarządu ds. finansowych. W składzie Zarządu pozostał Dariusz Sikora – członek zarządu ds. handlu i eksploatacji.

Również 14 czerwca br. uchwałą wspólnika został odwołany cały Zarząd CS Natura Tour sp. z o.o. w składzie: Katarzyna Bielaszewska – prezes zarządu oraz Michał Kucharski i Leszek Polakowski – członkowie zarządu. Jednocześnie 14 czerwca br. na stanowisko członka zarządu powołano Piotra Smogorzewskiego, a 17 czerwca Jolantę Sobczyk – członka zarządu, której od dnia powołania powierzono pełnienie obowiązków prezesa zarządu tej spółki.

Dodaj komentarz