Pasażer Publikacje Firm

Bezpieczeństwo pasażerów w myśl wytycznych IPI-4

Ostatnie lata to intensywny proces modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce. Rozwój ten ma na celu ułatwienie dostępu do obiektów kolejowych oraz zwiększenie ilości pasażerów podróżujących koleją. To z kolei wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pasażerów i podróżnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A dostrzegły to zagadnienie, co poskutkowało konsultacjami rynkowymi oraz stworzeniem wymagań, jakie powinny spełniać systemy bezpieczeństwa instalowane na obiektach kolejowych.

Pierwsze wytyczne dotyczące systemów monitoringu wizyjnego pojawiły się w 2018 roku  pod nazwą „Wytyczne dotyczące projektowania i budowy systemów monitoringu wizyjnego (SMW) na obiektach obsługi pasażerskiej IPI-4”. Wymagania te w wyczerpujący sposób opisują, jak należy dobrać urządzenia, gdzie je zainstalować oraz jakie funkcje dane systemy mają spełniać.

Kluczowe wymagania stawiane systemom monitoringu wizyjnego (SMW) w IPI-4 to:

  • Obsługa w kamerach minimum 2 strumieni obrazu, przy czym strumień główny o rozdzielczości wymaganej dla lokalizacji kamery oraz drugi strumień w rozdzielczości min. FHD;
  • Zgodność i obsługa standardu ONVIF;
  • Zaawansowana analiza obrazu realizowana w oparciu o algorytmy zaimplementowane na urządzeniach rejestrujących;
  • Budowa systemu w topologii rozproszonej (per obiekt) oraz zcentralizowanej (do np. LCS);
  • Integracja systemu SMW do centralnej platformy zarządzania bezpieczeństwem PSIM;
  • Wsparcie techniczne dla systemu przez 10 lat;
  • Obsługa serwisowa świadczona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela posiadającego certyfikat ISO 9001:2000;

C&C Partners odpowiadając na potrzeby PKP PLK, w oparciu o swoje 30-letnie doświadczenie w zakresie systemów wizyjnych, w tym działających z wykorzystaniem zaawansowanej analizy obrazu, przystosowało platformę VMS VDG Sense do wymagań instrukcji IPI-4.

Otwartość systemu analizy obrazu

System VMS VDG Sense jest rozwiązaniem europejskim. Został stworzony w Holandii, dostosowywany jest do potrzeb klientów oraz nieustannie rozwijany przez polskich programistów. Ponieważ systemy monitoringu wizyjnego budowane są na lata, warto korzystać z rozwiązań sprawdzonych producentów o wieloletnich doświadczeniach.