Pasażer Publikacje Firm

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Sektor infrastruktury kolejowej wiąże się z szeregiem wymagań z zakresu komunikacji, bezpieczeństwa oraz systemów alarmowych, gdzie dostarczone rozwiązania muszą wykazywać się niezawodnością przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Aby podnieść bezpieczeństwo oraz efektywność działania infrastruktury kolejowej, C&C Partners na bazie wieloletniego doświadczenia dostosowała swoje rozwiązania do specyfiki tego obszaru, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy oraz wymagania klientów – spółek PKP PLK S.A. oraz PKP S.A. Dostarczane przez C&C systemy nie tylko wspomagają zarządzanie oraz organizację pracy służb kolejowych, ale przede wszystkim  podnoszą bezpieczeństwo pasażerów oraz mienia na obszarach i terenach kolejowych, co przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych zapewnia  optymalizację kosztów eksploatacji.

Oferowane systemy wdrażamy dla pojedynczych obiektów (dworców, peronów, przejazdów kolejowych) lub jako zintegrowany system dla całej linii kolejowej. Wdrażane przez nas systemy  odpowiadają za bezpieczeństwo i komunikację w infrastrukturze kolejowej, umożliwiając modularną rozbudowę oraz interfejsy dla innych, już działających urządzeń.

Kamery na przejazdach kolejowych

Wieloletnie doświadczenie w zakresie zaawansowanych systemów monitoringu wizyjnego, w tym systemów z analizą obrazu, pozwoliło nam stworzyć rozwiązanie spełniające standardy wyznaczone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.