Wydarzenia

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa

W poniedziałek 23 stycznia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, pracodawców kolejowych oraz pracowników, a jego głównym celem jest efektywne inicjowanie i prowadzenie dialogu społecznego, a także godzenie interesów wszystkich uczestników rynku kolejowego.

Na spotkaniu, któremu przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel, omówiono zmiany Regulaminu Zespołu, sprawy związane z powołaniem podzespołu do spraw zakładów zaplecza kolei oraz harmonogram działania innych podzespołów roboczych. Do prac Zespołu Trójstronnego włączone zostały, obok Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

Dodaj komentarz