Personalia Raport z Polski Wydarzenia

Prezes zarządu PKP S.A. wybrany przewodniczącym Międzynarodowego Związku Kolei

Wybór polskiego przedstawiciela na szefa Międzynarodowego Związku Kolei przypada na szczególny czas. Rok 2021 w całej Unii Europejskiej obchodzony jest jako Europejski Rok Kolei. Celem tej inicjatywy jest promocja kolei jako bezpiecznego i ekologicznego środka transportu, którego rozwój przełoży się na osiągnięcie przez UE założonych celów klimatycznych oraz wpłynie na poprawę jakości usług publicznych w obszarze transportu, zwiększając tym samym mobilność milionów Europejczyków. Z kolei w przyszłym roku obchodzona będzie 100. rocznica utworzenia UIC. Za kandydaturą prezesa PKP na stanowisko przewodniczącego UIC przemawiały silna i aktywna działalność PKP w ostatnich latach na arenie międzynarodowej, zaangażowanie w prace UIC na różnych poziomach w różnych obszarach, m.in. na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w przewozach kolejowych oraz efekty i tempo zmian, jakie zaszły i w dalszym ciągu zachodzą na polskiej kolei.

Polskie Koleje Państwowe reprezentują krajowy sektor transportu kolejowego w środowisku międzynarodowym, będąc członkiem wszystkich kluczowych organizacji: Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) oraz Organizacji Współpracy Kolei (ОSŻD). Od 2002 roku PKP posiadają także stałe Przedstawicielstwo w Brukseli, które ściśle współpracuje z organizacjami branżowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Misją Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) jest:

 1. promowanie transportu kolejowego na całym świecie w celu skutecznego reagowania na obecne i przyszłe wyzwania związane z mobilnością i zrównoważonym rozwojem,
 2. rozwijanie i ułatwianie wszelkich form międzynarodowej współpracy między członkami oraz promowanie wymiany najlepszych praktyk,
 3. promowanie interoperacyjności oraz opracowywanie i publikowanie rozwiązań problemów związanych z systemem kolejowym,
 4. wspieranie członków w ich wysiłkach na rzecz rozwoju nowych biznesów i obszarów działalności,
 5. proponowanie nowych sposobów poprawy parametrów technicznych i środowiskowych transportu kolejowego, zwiększenie konkurencyjność i redukcja kosztów.

Działania UIC koncentrują się na obszarach:

 1. normalizacji (standaryzacji),
 2. ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
 3. bezpieczeństwa i ochrony,
 4. rozwoju przewozów na korytarzach towarowych,
 5. badaniach i innowacjach (nowych technologiach),
 6. promowania roli kolei w gospodarce światowej.