Raport z Polski Wydarzenia

Spółka PKP PLK powołała nowy zarząd

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe powołała nowy Zarząd Spółki. Decyzja podjęta została na posiedzeniu 8 lipca.

Decyzją Rady powołani zostali:

  • Ireneusza Merchel na stanowisko Prezesa Zarządu,
  • Radosława Celińskiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych,
  • Piotra Majerczaka na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury,
  • Arnolda Bresch na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji,
  • Grzegorza Kurdziela na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia operacyjnego.

Powyższe uchwały obowiązują z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęła decyzję o ponownym przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji.

Dodaj komentarz