Raport z Polski Wydarzenia

Spółka PKP PLK powołała nowy zarząd

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe powołała nowy Zarząd Spółki. Decyzja podjęta została na posiedzeniu 8 lipca.

Decyzją Rady powołani zostali:

  • Ireneusza Merchel na stanowisko Prezesa Zarządu,
  • Radosława Celińskiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych,
  • Piotra Majerczaka na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury,
  • Arnolda Bresch na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji,
  • Grzegorza Kurdziela na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia operacyjnego.

Powyższe uchwały obowiązują z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.