global Inwestycje Wydarzenia

Tanzania i Zambia zmodernizują kolej

Tanzania i Zambia zgodziły się na modernizację linii kolejowej Tazara łączącej oba kraje. Działania te zostaną podjęte w ramach działań na rzecz poprawy stosunków dwustronnych.

fot. David Brossard
fot. David Brossard

Transgraniczna linia kolejowa Tanzania – Zambia o długości 1160 km łączy Kapiri-Mposhi (w Zambii) z portem Dar es Salaam (w Tanzanii). Według planów zostanie dostosowana do standardowej szerokości toru. Inwestycję zrealizuje m.in. sektor prywatny i partnerzy rozwojowi.

Prezydent Tanzanii, pani Samia Suluhu Hassan, zaznaczył, że jednotorowa linia Tazara o rozstawie 1067 mm nie spełnia oczekiwań. “Potrzebna jest modernizacja, aby otworzyć nowe możliwości biznesowe na trasie”.

Hassan powiedziała:

– W dzisiejszym świecie kolej to standardowa szerokość toru. Tak więc poprzez Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) zgodziliśmy się opracować projekt ulepszenia linii kolejowej Tazara do tego poziomu.

 

Tanzania inwestuje w kolej

Zakładana modernizacja to nie jedyne prace na liniach kolejowych w Tanzanii. Kraj ten buduje również 1219-kilometrową linię standardowego toru z Dar es Salaam do miasta Mwanza na południowym brzegu Jeziora Wiktorii. linia jest znana jako Tanzania Standard Gauge Railway. System ten zaprojektowano w celu połączenia Tanzanii z Ruandą i Ugandą oraz kontynuowania podróży do Burundi i Demokratycznej Republiki Konga. Prace są uwzględnione w Master Planie Kolejnictwa Afryki Wschodniej. Jego celem jest odmłodzenie kolei w regionie oraz zwiększenie wydajności i szybkości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów transportu towarowego i dalszym rozwoju gospodarczym. kolej będzie korzystała z energii elektrycznej, a transport towarów do Ugandy z Mwanzy odbywać się będzie promami po jeziorze.