Publikacje Firm Raport z Polski Wydarzenia

Rok PGE Energetyki Kolejowej w Grupie PGE

W kwietniu 2024 r. minął rok od wejścia spółek segmentu Energetyki Kolejowej do Grupy Kapitałowej PGE. Transakcja ta umocniła Grupę PGE na pozycji największego krajowego producenta i dystrybutora energii elektrycznej, a spółka PGE Energetyka Kolejowa zyskała większy potencjał rozwojowy. Świadczą o tym dobre wyniki finansowe i operacyjne, a także nowe umowy, zawarte przez spółkę.

Fot. PGE Energetyka Kolejowa
Fot. PGE Energetyka Kolejowa

1,2 mld zł zysku operacyjnego w okresie II-IV kwartał 2023 roku

W 2023 roku po raz pierwszy w rocznych wynikach finansowych Grupy PGE uwzględnione zostały wyniki segmentu Energetyki Kolejowej. Liczony od daty przejęcia tj. od 3 kwietnia 2023 r. wynik EBITDA wyniósł 1,24 mld zł.

1,3 mld zł nakładów na inwestycje

Spółki segmentu Energetyki Kolejowej w 2023 r. zrealizowały inwestycje
o rekordowej wysokości 1,3 mld zł (ponad 1 mld zł po wejściu spółki do Grupy PGE). To najwyższy wynik w historii. Nakłady inwestycyjne zostały przeznaczone w większości na budowę i modernizację podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych. Są to niezbędne instalacje, pozwalające zapewniać stabilne dostawy energii elektrycznej dla polskich kolei.

Część wspomnianej kwoty została przeznaczona na przyłączanie nowych odbiorców energii elektrycznej. Warto tutaj wspomnieć o umowach przyłączeniowych z PKP PLK. W 2023 roku PGE Energetyka Kolejowa zawarła 39 tego typu kontraktów na łączną kwotę 388 mln zł.

1,7 mld zł z umowy utrzymaniowej

PGE Energetyka Kolejowa przedłużyła umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej, w tym 25 tys. torokilometrów linii trakcyjnych, o łącznej wartości ponad 1,7 mld zł. W ramach realizacji umowy, spółka będzie świadczyć usługi niezbędne dla właściwego funkcjonowania ruchu kolejowego w Polsce przez 24h na dobę i 365 dni w roku przez cztery kolejne lata. Przedłużenie kontraktu z PKP PLK miało również istotny wpływ na dobrą kondycję spółki.

Stabilne tory

Segment Energetyki Kolejowej w Grupie PGE ma przed sobą stabilne perspektywy finansowe do dalszego rozwoju. Na mocy porozumienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki ustalono nową taryfę dla energii elektrycznej. Grupa wystąpiła także do Europejskiego Banku Inwestycyjnego z wnioskiem o kredyt na budowę i modernizację kolejowych podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych, w tym budowę linii energetycznych i koniecznej infrastruktury dostarczającej energię elektryczną dla sieci kolejowych w Polsce. Wnioskowana kwota wynosi 950 mln zł (220 mln euro).

Zielona przyszłość

Ważnym wydarzeniem, z punktu widzenia rozwoju segmentu Energetyki Kolejowej w Grupie PGE, jest złożenie wniosku o przystąpienie do programu Karta Efektywnej Transformacji, który skupia operatorów zaangażowanych w proces transformacji energetycznej. Celem tej inicjatywy jest stworzenie skutecznych rozwiązań dla operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej, które w perspektywie pozwolą zwiększyć elastyczność oraz efektywność polskiego systemu energetycznego.

Dodaj komentarz