Publikacje Firm Raport z Polski Wydarzenia

Rok PGE Energetyki Kolejowej w Grupie PGE

PGE Energetyka Kolejowa finalizuje przygotowania do inauguracji rynkowej aplikacji Sensum. Jest to kolejne rozwiązanie, mające na celu zwiększenie oszczędności energii elektrycznej na kolei. System informatyczny do eco-drivingu pomaga zredukować średnio o ok. 8,5% zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej do napędzania pojazdów szynowych. System przeszedł już pomyślne testy z wybranymi przewoźnikami kolejowymi.

PGE Energetyka Kolejowa nie ustaje także w realizacji programu Zielona Kolej, którego celem jest wypracowanie efektywnościowych rozwiązań w transporcie kolejowym. Pozyskanie do programu narodowego przewoźnika – PKP Intercity – przybliża osiągnięcie celu, jakim jest osiągnięcie już w 2030 r. pułapu 85% energii wykorzystywanej na kolei pochodzącej z OZE.

***

PGE Energetyka Kolejowa, należąca do Grupy PGE, łączy kolej z systemem elektroenergetycznym kraju. Dba o niezawodność i jakość dostaw energii oraz paliw dla transportu kolejowego. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Infrastruktura spółki to ponad 600 tys. różnego rodzaju obiektów
i elementów instalacji rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowych, w tym
6 nowoczesnych centrów sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez prawie 55 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Do zasilania sieci trakcyjnej służy m.in. 18,6 tys. km linii energetycznych spółki, dostarczającej energię do poszczególnych urządzeń, a ostatecznie – do pociągów. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju.

Grupa PGE, po dołączeniu PGE Energetyka Kolejowa, dysponuje liniami dystrybucyjnymi o łącznej długości ok. 320 tys. km, wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

Dodaj komentarz