Przewozy towarowe

PKP CARGO przewiezie ładunki z terminala Zduńska Wola-Karsznice

PKP CARGO podpisało umowę na usługi transportowe dla firmy AGROMEX Wojciech i Jacek Fraszka Sp.j. Jest to pierwszy stały przewóz z terminala w Karsznicach w ramach połączenia intermodalnego.

Fot. PKP CARGO
Fot. PKP CARGO

W  ramach projektu PKP CARGO uruchomi dwa pociągi tygodniowo z nowoczesnego terminala Zduńska Wola-Karsznice do Rotterdamu. Spółka wykorzysta wagony T3000E przeznaczone do transportu naczep samochodów ciężarowych, jak również kontenery i kontenery-cysterny. Nowe połączenie intermodalne rusza w połowie kwietnia br.

Rozbudowa kompleksowej sieci terminali logistycznych to element strategicznych inicjatyw mających na celu długoterminowy rozwój Grupy oraz budowanie przewagi konkurencyjnej w  regionie. Połączenie intermodalne Zduńska Wola – Rotterdam inauguruje stałe połączenia z naszej kluczowej inwestycji, Terminala Zduńska Wola-Karsznice. Ten największy w Polsce terminal multimodalny zlokalizowany w geograficznym centrum Polski, leży na przecięciu istotnych szlaków transportowych i stanowi klucz do naszej strategicznej ekspansji w obszarze Trójmorza. Jego działalność znacznie poszerzy możliwości świadczenia kompleksowych usług logistycznych dla przedsiębiorstw różnych branż – mówi Maciej Jankiewicz p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO.

Rozwój terminali intermodalnych z potencjałem dla wzrostu portfela zleceń

Grupa PKP CARGO posiada 25 terminali przeładunkowych, w tym 12 intermodalnych lub łączących funkcje terminala intermodalnego i konwencjonalnego.

Zakończona w listopadzie 2023 r. inwestycja Terminal Multimodalny Zduńska Wola-Karsznice to jedna z największych inwestycji Grupy PKP CARGO w ostatnim czasie. Budowa nowego hubu logistycznego kosztowała blisko 143,2 mln zł brutto, przy wsparciu ze środków unijnych w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Logistyczna mapa Polski wzbogaciła się o nowoczesny terminal przeładunkowy dostosowany do obsługi kontenerów i naczep. Otworzyliśmy najbardziej inteligentny terminal intermodalny w tej części świata. Innowacyjne centrum logistyczne Karsznice zostało wyposażone m.in.: w  inteligentne systemy optymalizujące procesy logistyczne w tym w automatyczny system identyfikacji kontenerów i naczep oraz diagnostyki potencjalnych uszkodzeń, elektroniczny system obsługi zleceń, przydzielania slotów dla składów kolejowych i samochodów – mówi  Hanna Jażdżyk, Prezes Zarządu PKP Cargo Terminale.

— Otwarcie terminala w Zduńskiej Woli przyczyni się do rozwoju nowoczesnych usług logistycznych w centralnej Polsce oraz przeniesienia transportu towarów z dróg na kolej, co jest realizacją celu dekarbonizacji transportu. Terminal zapewnia dogodne połączenia z  portami morskimi nad Bałtykiem i Adriatykiem, dostęp do Nowego Jedwabnego Szlaku jak również łączy te relacje z Europą Zachodnią – powiedział Maciej Krochmalski, Członek Zarządu ds. Handlu PKP Cargo Terminale.

 

Terminal znajduje się na skrzyżowaniu międzynarodowych korytarzy sieci TEN-T – Baltic Adriatic i North Sea Baltic, co umożliwia przewozy w kierunku północ-południe, wschód-zachód. Możliwość transportu wielu grup towarów dla kontrahentów różnych branż, a także łączenia przewozów kolejowych i drogowych i ich kombinacje poszerza pakiet usług, jakimi dysponuje PKP CARGO.

Dodaj komentarz