Raport z Polski

UTK rozpoczyna współpracę z radomskim uniwersytetem

Fot. UTK

Urząd Transportu Kolejowego będzie współpracował w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym z Uniwersytetem Techniczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Porozumienie w tej sprawie podpisali Prezes UTK Ignacy Góra oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, Rektor UTH.

Wśród obowiązków UTK wynikających z porozumienia, będzie opiniowanie programów kształcenia na kierunkach ze specjalnościami związanymi z transportem kolejowym i współpraca w zakresie praktyk studenckich.

Uczelnia zadeklarowała zaś m.in. uruchomienie oraz prowadzenie studiów podyplomowych i kursów oraz szkoleń związanych z transportem kolejowym.

Ponadto, przy współpracy obu instytucji realizowane będą konferencje, seminaria, studia podyplomowe i szkolenia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i wdrażania interoperacyjności.

– To już dziesiąte porozumienie pomiędzy UTK a uczelnią – cieszy się dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Współpraca między szkołami wyższymi a administracją państwową jest czynnikiem rozwoju dla obu stron. Nasi pracownicy z chęcią podzielą się ze studentami swoją wiedzą. Dzięki współpracy urząd może pozyskać młodych, ambitnych i wykwalifikowanych pracowników – wyjaśnia Góra.

 

Do tej pory UTK podpisał podobne porozumienia z 10 innymi uczelniami.

Dodaj komentarz