Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Szprycha nr 3 połączy Ostrołękę, Łomżę i Giżycko. Umowa na studium wykonalności podpisana

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę na studium wykonalności dla tzw. szprychy nr 3, łączącą Ostrołękę – Łomżę oraz Giżycko. Trasa przebiegać będzie przez trzy województwa – mazowieckie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie.

To już czwarta umowa na studium wykonalności w ramach programu kolejowego CPK. To też jeden z ośmiu rozstrzygniętych przetargów na prace przygotowawcze dla planowanych tras. Podpisany dziś kontrakt dotyczy ok. 140-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 29: Ostrołęka – Łomża – Giżycko. Jest to kluczowy fragment tzw. szprychy nr 3 zaplanowanej przez CPK na północnym wschodzie Polski.

– Łomża to dziś jedno z największych miast w naszym kraju pozbawionych dostępu do kolei pasażerskiej. Po wybudowaniu szprychy nr 3 to się zmieni, a czas przejazdu z Warszawy do Łomży wyniesie 1 godz. 15 minut. Poprzez inwestycje CPK będziemy konsekwentnie likwidować kolejne przykłady wykluczenia komunikacyjnego polskich miast, uzupełniając braki w sieci kolejowej – mówi Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK.

 

Podpisanie dokumentów skomentował także prezes spółki CPK.

-Nowe połączenie koleją Mazur i Podlasia z Mazowszem, Warszawą i CPK to kolejna już inwestycja realizowana z myślą o tych regionach Polski, które nie rozwinęły w pełni swoich możliwości z powodu ograniczonego dostępu do transportu publicznego. Inwestycja zapewni atrakcyjne czasy przejazdów, większy potencjał turystyczny i włączenie nowych miast do ogólnopolskiej sieci kolejowej – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

 

Przedstawiciele CPK podpisali wartą ponad 20 mln zł netto umowę zkonsorcjum spółek: Egis Rail, Egis Poland i JAF Geotechnika. O wyborze tych firm zdecydowały dwa czynniki: cena (w 70 proc.) i doświadczenie personelu (w 30 proc.).

Na przygotowanie kluczowych trzech etapów studium wykonalności konsorcjum będzie miało 14 miesięcy. Realizacja i rozliczenie całej umowy może potrwać do 19 miesięcy, ponieważ w skład zamówienia na odcinku Ostrołęka – Łomża wchodzi także dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych.

– Cieszy nas, że jesteśmy stroną umowy, a tym samym częścią tego potrzebnego kolejowego przedsięwzięcia. Studium wykonalności to kluczowy element dokumentacji przedprojektowej i krok przybliżający nas wszystkich do etapu projektowania i budowy. Wykorzystamy nasz potencjał i doświadczenie żeby zrealizować zadanie w terminie i wymaganej przez spółkę CPK wysokiej jakości – zaznacza Marta Szelągowska, Dyrektor Departamentu Projektowego z EGIS Poland.

 

W ramach tzw. STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) powstanie analiza przebiegów planowanej linii kolejowej oraz dodatkowe specjalistyczne opracowania: techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Na ich podstawie spółka CPK wskaże preferowany przebieg linii (tzw. wariant inwestorski) w zakresie koniecznym do prowadzenia dalszych przygotowań.

Budowa szprychy nr 3 CPKWarszawaTłuszcz – Wyszków – Ostrołęka – Łomża – PiszGiżycko będzie oznaczać liczne korzyści dla pasażerów. Do sieci pasażerskich połączeń dalekobieżnych włączona zostanie nie tylko Łomża, ale też Kolno i Orzysz. Pierwsze z tych miast – Łomża – czeka na pociągi pasażerskie od 1993 r. Do Orzysza – trzeciego z nich – dojeżdżają tylko pociągi towarowe od strony Ełku.

Dodaj komentarz