Inwestycje Przetargi

Przebudowa stacji postojowej Przemyśl Bakończyce. Przetarg rozstrzygnięty

Konsorcjum firm KZN Rail sp. z o.o. i Wadoma W. Małkowiak W. Bodziony Sp. K. przebudują stację postojową Przemyśl Bakończyce PKP Intercity oraz zbudują ekologiczną myjnię całoroczną. Koszt prac to prawie 340 mln zł brutto.

Stacja postojowa Przemyśl Bakończyce (wizualizacja)
Stacja postojowa Przemyśl Bakończyce (wizualizacja)

Do przetargu nieograniczonego stanęło ośmiu wykonawców. PKP Intercity wybrało najkorzystniejszą ofertę, która nie przekracza założonego przez spółkę budżetu – 383,3 mln zł.

PKP Intercity, rozstrzygając przetarg, wzięło pod uwagę cenę za realizację zamówienia oraz termin jego zakończenia. Zwycięzca zadeklarował w swojej ofercie realizację przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przebudowę stacji postojowej Przemyśl Bakończyce, w tym także za budowę całorocznej myjni automatycznej. Nowa, ekologiczna myjnia podniesie przede wszystkim standard utrzymania taboru oraz zminimalizuje oddziaływanie na środowisko naturalne.

Dzięki przebudowie zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów, poprawiona zostanie gospodarka wodna obiektu oraz możliwe będzie kompleksowe mycie taboru, podgrzewanie składów, a przede wszystkim usprawnienie pracy całej stacji Przemyśl Główny i dostosowanie do obsługi już posiadanych przez spółkę pojazdów, jak i nowoczesnego taboru, planowanego do zakupu. Po przebudowie stacja będzie umożliwiała realizację lepszej oferty przewozowej oraz pozwoli na znaczącą poprawę warunków i komfortu pracy na stacji, dzięki powstaniu zaplecza administracyjnego. Rozbudowa układu torowego pozwoli obsłużyć większą liczbę składów i podniesie efektywność przygotowania pociągów do trasy.

– Inwestycja w Przemyślu to największa inwestycja infrastrukturalna PKP Intercity. Dzięki przebudowie stacji postojowej, powstaniu nowych budynków hal napraw nie tylko zostanie zwiększona siatka połączeń, lecz także zwiększy się zatrudnienie do nawet 150 osób, a co za tym idzie umożliwi to znaczący rozwój regionu. Budowana myjnia będzie jedną z 7 nowoczesnych myjni w zapleczu technicznym spółki – powiedział Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

 

Realizacja inwestycji w części dotyczącej budowy całorocznej myjni automatycznej została ujęta w projekcie „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-0023/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Łącznie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PKP Intercity pozyskało 1,01 mld złotych dotacji.

Dodaj komentarz