Aktualności Raport z Polski Wydarzenia

Szkolenia teoretyczne w formie zdalnej są zgodne z prawem kolejowym

Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów oraz pracowników na pozostałych stanowiskach kolejowych mogą odbywać się zdalnie. – Przepisy nie zabraniają ich zdalnego przeprowadzania – informuje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Należy jednak wziąć pod uwagę zalecenie PKBWK nr 3 z 2018 roku wskazujące pracodawcom, że poleganie wyłącznie na samokształceniu pracowników może skutkować brakami w ich wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Kształcenie kandydata na stanowisko maszynisty w formie zdalnej jest dopuszczalne w ramach części teoretycznej szkoleń. W przypadku stanowiska maszynisty niezbędne do tego będzie dodatkowo opracowanie metodyki nauczania dostosowanej do tej nowej formy kształcenia. Same zapisy dotyczące samokształcenia maszynistów zawarte są w dyrektywie unijnej, której wymagania zostały zaimplementowane w polskim prawie. Przewoźnik kolejowy pełniący jednocześnie funkcję ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów powinien przeprowadzić analizę znaczenia zmiany i określić wszelkie ryzyka mające wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Jednak dwa lata temu Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wydała zalecenie, w którym poinformowała, że pracownicy przygotowujący się do egzaminów kwalifikacyjnych wyłącznie na zasadzie samokształcenia niejednokrotnie wykazują braki wiedzy praktycznej i teoretycznej. Może to skutkować tym, że tacy pracownicy mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego i mogą przyczyniać się do zaistnienia zdarzeń kolejowych.

Dodaj komentarz