Personalia Raport z Polski Wydarzenia

Zmiany w spółce CPK. Maciej Lasek przedstawił nową radę nadzorczą

Centralny Port Komunikacyjny ma nowy skład rady nadzorczej – informuje pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. Spółka jest w pełni własnością państwa. Jak zapowiedziano w Sejmie, planowany jest jej audyt.

Dotychczasowy skład rady nadzorczej CPK został odwołany w środę 17 stycznia. Jak zapowiedział Lasek, to nie jedyne zmiany, które zajdą w spółce. Tych spodziewać się możemy w kolejnych dniach.

W skład nowej rady wchodzą:

  • Filip Czernicki (przewodniczący),
  • Andrzej Ilków (wiceprzewodniczący),
  • Adam Sanock
  • Magdalena Jaworska-Maćkowiak.

W oficjalnym komunikacie, przesłanym portalowi Money.pl, spółka CPK podziękowała Członkom Rady Nadzorczej za dotychczasową pracę i „zaangażowanie na rzecz Projektu”.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny powołana została do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego CPK. Obejmuje on m.in. budowę lotniska, linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad, tworząc spójną siatkę połączeń.

Audyt w CPK

Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek zapowiedział w Sejmie audyt spółki. Objęte nim będą analizy dot. projektu oraz inne zadania – sprawdzona zostanie ich zasadność, sposób realizacji oraz zobowiązania finansowe, w tym kontrakty zrealizowane i te w realizacji.

Audytowi ma również podlegać – jak mówił – struktura organizacyjna spółki, kadry “w ujęciu ilościowym i jakościowym”.

– Po audycie będę gotów do szczegółowego odpowiadania na pytania, co przemawia za budową CPK, a co przemawia przeciw – powiedział.

 

Maciej Lasek  Poseł na Sejm IX i X kadencji, od 2023 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik rządu ds. CPK.

Maciej Lasek, Poseł na Sejm IX i X kadencji, od 2023 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik rządu ds. CPK.

Dodaj komentarz