Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Związkowcy okupują siedzibę PKP CARGO SA

Informację o pozostaniu w siedzibie spółki PKP CARGO SA związkowcy opublikowali na stronie Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych.

„Po trwających od godziny 14:00 rokowaniach w sporze zbiorowym o podwyżkę wynagrodzenia, wobec braku zgody zarządu PKP CARGO S.A na zawarcie porozumienia, a także niechęcią spisania protokołu rozbieżności, który umożliwiłby przejście do kolejnego etapu sporu zbiorowego zdeterminowani przedstawiciele związków zawodowych obecni na spotkaniu postanowili pozostać w siedzibie spółki.”