Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

Związkowcy okupują siedzibę PKP CARGO SA

Przedstawiciele Związków Zawodowych PKP CARGO okupują główną siedzibę spółki. To odpowiedź na brak porozumienia z Zarządem dot. podwyżek płac pracowniczych.

Związkowcy pozostali w siedzibie PKP CARGO SA
Związkowcy pozostali w siedzibie PKP CARGO SA

Informację o pozostaniu w siedzibie spółki PKP CARGO SA związkowcy opublikowali na stronie Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych.

„Po trwających od godziny 14:00 rokowaniach w sporze zbiorowym o podwyżkę wynagrodzenia, wobec braku zgody zarządu PKP CARGO S.A na zawarcie porozumienia, a także niechęcią spisania protokołu rozbieżności, który umożliwiłby przejście do kolejnego etapu sporu zbiorowego zdeterminowani przedstawiciele związków zawodowych obecni na spotkaniu postanowili pozostać w siedzibie spółki.”

Związkowcy zaapelowali także do pracowników PKP CARGO SA o wsparcie działań. Ponadto poprosili o stosowanie się do przesłanych uchwał MKPS.

W uchwale Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w PKP CARGO SA czytamy:

W związku z niepodpisaniem porozumienia ws. podwyżej wynagrodzeń w ramach sporu zbiorowego podejmuje KP-S podejmuje uchwałę z apelem do pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych warunków psychiczno-fizycznych, aby od dnia 13.04.2022r. nie podejmowali pracy w godzinach nadliczbowych i nie wyrażali zgody na zmiany w harmonogramach pracy.

Przypomnijmy:

Związki Zawodowe domagają się podwyżki płac dla pracowników. W środę 23 marca odbyło się spotkanie z zarządem spółki PKP CARGO. Mimo toczących się rozmów, strony nie doszły do porozumienia. Związki zdecydowały więc o zawiązaniu Międzyzwiązkowego Komitetu Referendalno-Strajkowego. We wszystkich zakładach Spółki odbyło się referendum strajkowe.

Pracownicy otrzymali m.in. pytanie o poparcie idei organizacji strajku w PKP CARGO w przypadku niespełnienia żądań płacowych przez Zarząd spółki.

Związkowcy domagają się podwyżki – w sumie o 600 zł dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP, a także proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika.

Podwyżki powinny objąć wszystkich pracowników według stanu zatrudniania na dzień 1 kwietnia 2022 r.

Dodaj komentarz