Personalia Wydarzenia

Katarzyna Kucharek ponownie prezesem zarządu Fundacji Grupy PKP

Katarzyna Kucharek ponownie wybrana została Prezesem Zarządu Fundacji Grupy PKP. Swoją funkcję piastować będzie przez kolejne trzy lata. W czasie posiedzenia Rady Fundacji Grupy PKP 21 maja, Rada Fundacji zatwierdziła skład Zarządu Fundacji powołany przez Fundatora.

Katarzyna Kucharek jest związana z branżą kolejową ponad 12 lat. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Biznesowych na Uniwersytecie im. Leona Koźmińskiego. Certyfikowana w English for Business London Chamber of Commerce and Industry. Pracę na kolei rozpoczęła w 2007 r. na rzecz narodowego zarządcy sieci linii kolejowych. W latach 2014-2016 zajmowała stanowiska w organie centralnej administracji rządowej i organizacji pozarządowej. Praktycznie od początku kariery reprezentowała polską kolej w Międzynarodowym Związku Kolei oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestniczka programu Executive MBA GFKM oraz Porto Business School.

Fundacja Grupy PKP prowadzi od 2013 roku działalność społecznie użyteczną i dobroczynną.

Dodaj komentarz