Aktualności Przewozy towarowe

Rekordowy ruch kolejowy w porcie w Göteborgu

Port w Göteborgu obsłużył rekordową liczbę 458 000 TEU w 2021 r. Zarząd portu zakłada, że ta ilość wzrośnie jeszcze bardziej w 2022 r.

Rekordowy ruch kolejowy w porcie w Göteborgu

W 2021 r. w porcie w Göteborgu wolumen przesyłek kolejowych osiągnął 458 000 (TEU), co stanowi wzrost o 9 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten można częściowo przypisać wprowadzeniu czterech nowych kierunków kolejowych łączących port z Piteå, Gävle, Fiskarheden i Jönköping. Ponadto zwiększono ilość połączeń ,a na szczycie listy destynacji znalazł się Falköping, gdzie ruch wzrósł o 27 procent, a następnie Nässjö i Karlstad o 19 procent.

W ciągu ostatnich 20 lat port realizował długofalową strategię mającą na celu konsolidację i rozbudowę struktury kolejowej w porcie po uruchomieniu koncepcji Railport Scandinavia. Odbyło się to w ścisłej współpracy z różnymi firmami i organizacjami, w tym ze Szwedzką Administracją Transportu i operatorami terminali.

Wzrósł również udział kolejowych przewozów kontenerowych. Ponad 60 procent ładunków kontenerowych przechodzących przez port jest obecnie transportowanych koleją, o czym większość innych dużych portów międzynarodowych może tylko pomarzyć.

Zarząd Portu w Göteborgu mocno wierzy w dalszy rozwój transportu towarowego koleją. Przewiduje się, że w nadchodzącym roku liczba przeładowanych kontenerów przekroczy 500 tys. Mimo to pojawią się wyzwania. Operatorzy kolejowi przewidują znaczną presję ze strony nabywców transportu, a przepustowość szwedzkiej sieci kolejowej będzie musiała rosnąć szybciej, aby zaspokoić popyt.

Gdynia Port – zaawansowane roboty torowe

Dodaj komentarz