global Wydarzenia

Zwierzęta w służbie francuskiej kolei

Sokoły pilnują czystości, a sikorki odstraszają larwy gąsienic, które przeszkadzają robotnikom pracującym na liniach kolejowych. SNCF „współpracuje” ze zwierzętami na rzecz poprawy komfortu i bezpieczeństwa na kolei.

Pracują w miastach, na lotniskach, a także w służbach mundurowych. Teraz co raz częściej spotkać ich można także na kolei. Mowa o zwierzętach, „zatrudnionych” w służbie człowiekowi. Jak ich możliwości wykorzystuje francuski przewoźnik?

Z inicjatywy Infrapôle Lorraine w regionie Blainville zainstalowano 23 budki lęgowe dla sikorek, które zwalczają korodówki – larwy gąsienic niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Są zagrożeniem przede wszystkim dla osób pracujących przy modernizacji linii kolejowych w okolicy.

Na jednej z paryskich stacji „zatrudniono” zaś sokoła. Zadaniem drapieżnika jest zwalczanie gołębi, które są prawdziwą plagą stacji i dworców. Ich odchody brudzą przestrzeń obiektów i niszczą fasadę oraz infrastrukturę kolejową.

W regionie Grand Est SNCF Réseau we współpracy z Ligue pour la Protection des Oiseaux Alsace prowadzi eksperyment mający na celu ochronę borsuków. Zadanie jednocześnie ma zapobiec niszczeniu infrastruktury kolejowej. Dlaczego?

Dla zwierząt stworzono sztuczną norę, prowadzącą pod torami. Ta zlokalizowana jest w pobliżu ich naturalnego środowiska życia. Zwierzęta te wcześniej uwielbiały kopać w nasypach kolejowych. Tym samym mogły doprowadzić do katastrofy – w tym osunięć nasypów. Teraz, gdy chcą przedostać się na drugą stronę toru lub znaleźć schronienie, mogą korzystać z wybudowanego specjalnie tunelu.

Dodaj komentarz